Korona vei asukaskokoukset nettiin

Kannettavan tietokoneen ruudulla näkyvät palaveriin osallistuvan naiset hymyilevät kasvot.
Asukkaat kokivat Teams-kokoukseen osallistumisen helpoksi sähköpostitse lähetetyn linkin kautta. A-Kruunun palvelupäällikkö Mari Leppänen kertoi Teams-haastattelussa kokousten huolellisen valmistelun helpottaneen myös kokouksen johtamista.

Asukaskokouksia on tänä vuonna pidetty monissa yhtiöissä verkkokokouksina turvallisuussyistä. A-Kruunun taloissa syksyn kokoukset sujuivat hyvin.

A-Kruunun taloissa asukaskokoukset pidetään aina syksyisin. Kokouksissa käsitellään tavanomaisia aiheita kuten ajankohtaisia talousasioita, PTS-korjaussuunnitelmia ja valitaan asukashallinnon toimijat. Talousasioina A-Kruunun kokouksissa käsitellään kuitenkin tulevan vuoden budjettia, ei menneen vuoden toteutuneita kulueriä.

Puheenjohtajat päätyivät verkkokokouksiin

Tänä vuonna yhtiössä päädyttiin asukaskokousten pitämiseen sähköisesti Teams-kokousjärjestelmää hyödyntäen.

– Kävimme asiaa läpi asukastoimikuntien puheenjohtajien kanssa ja kaikki suhtautuivat positiivisesti etäkokousten järjestämiseen, toteaa palvelupäällikkö Mari Leppänen.

Asukkailta myönteisiä kommentteja

– Olemme saaneet asukkailta kommentteja, että tällaisia kokouksia kannattaisi järjestää korona-ajan jälkeenkin. Jollekin paikan päälle tuleminen voi olla hankalaa esimerkiksi lastenhoidon järjestämisen takia, toteaa Mari.

Verkkokokouksen pitäminen ei Marin mielestä poikennut hirveästi normaalin kokouksen pitämisestä. Asukkaat kuuntelivat esitykset ja varsinainen keskustelu yltyi talon asioiden käsittelyssä. Muun muassa siivous, huolto ja tupakointi olivat verkkokokouksissakin eniten keskustelua aiheuttavia aiheita.

– Kokouksista tuli hyvä ensikokemus, kaikki sujui paremmin kuin odotin ja osallistujat noudattivat kokouskäytäntöjä kuten tavallisissa kokouksissakin. Tekniikkakin pelasi hyvin. Toki asukkaita piti opastaa tekniikan käytössä jonkin verran. Kokousjärjestelmän tekniikka voisi olla jonkin verran selkeämpi myös käyttäjille.

Perinteisillä kokouksilla on yhä paikkansa

Mari arvelee, että sähköisistä kokouksista tulee tavalla tai toisella uusi normi. Kasvotusten pidettäviä kokouksia tarvitaan silti jatkossakin.

Kutsut A-Kruunun asukaskokouksiin lähetettiin sähköpostitse, johon liitettiin linkki kokoukseen sekä kokousmateriaalit.

– Meillä on kehitteillä asukassivut, joiden myötä asukkaat pääsevät muun muassa itse täydentämään yhteystietojaan, kuten sähköpostiosoitetta. Sivujen avulla pystymme jatkossa paremmin kehittämään sähköistä asukasviestintää, kertoo Mari.

Verkkokokous tuntui kaavamaisemmalta

A-Kruunun talossa Nurmijärven Ropakkotiellä asukaskokous pidettiin marraskuun lopussa. Kokoukseen osallistunut Veikko Nurmentaus piti kokemusta positiivisena, mutta korostaa silti kasvokkain pidetyn kokouksen merkitystä.

– Jos halutaan kuulla ihmisten ajatuksia ja mielipiteitä, tarvitaan kasvotusten tapaaminen. Nettikokouksessa ihmiset harkitsevat puheenvuorojaan enemmän ja jättävät helpommin ajatuksiaan sanomatta. Sen sijaan nettikokous käy ihan hyvin asiapohjaisten asioiden läpikäymiseen ja asioista päättämiseen, toteaa Veikko.

Vaikka Teams-tekniikka ei ollut Veikolle tuttu juttu entuudestaan, se ei tuottanut ongelmia, koska muistutti riittävästi esimerkiksi skype-puheluita.

– Kokouksemme oli myös hyvin valmisteltu ja johdettu, joten se helpotti seuraamista. Myös kokoukseen kirjautuminen oli lähetetyn sähköpostilinkin kautta helppoa. Samoin se, että materiaalit tulivat etukäteen, helpotti kokouksen seuraamista, kertoo Veikko.


Kokouksia voi järjestää myös hybridimallilla

Hybridikokouksissa asukkaat, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia laitteita hyväkseen voivat osallistua kokoukseen paikan päällä ja muut etänä verkkoyhteyksien kautta.

– Vuokralaiset ry suosittelee nimenomaan hybridikokouksia, jotta kaikilla olisi osallistumisen mahdollisuus. Suosittelemme myös, että yhtiöt hankkisivat asukkaiden käyttöön lainattavia kokouskaiuttimia, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.


Takaisin sivun alkuun