PÄÄKIRJOITUS: Elinkustannusten nousu korostaa kohtuuhintaisen asumisen merkitystä

Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen hymyilemässä ulkona vesistön äärellä.

Esittelimme huhtikuisessa Liittokokouksessamme vuoteen 2030 päivitetyn strategiassamme, jossa korostamme ARA-asuntojen merkitystä yhteiskunnalle. Tänä keväänä Ukrainan sodan aiheuttama voimakas elinkustannusten nousu on vahvistanut strategiamme ajankohtaisuutta.

Tilanne kohtelee kaltoin erityisesti pienituloisia. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla arvio, että lähes 8 000 lapsiperhettä voi ajautua tämän takia köyhyyteen.

Kun välttämättömien elinkustannusten kallistuminen tapahtuu aikana, jolloin asumisen kustannukset ovat kohtuuttomat pieni- ja yhä useammin myös keskituloisille kansalaisille, vaarana on taloudellisen eriarvoistumisen lisääntyminen. Epävakaan tilanteen on arvioitu jatkuvan pitkään, joten tarvitaan pitkäjänteistä politiikkaa suuren väestöosan hyvinvoinnin takaamiseksi.

Vaikka asumistuki tekee myös vapaarahoitteiset asunnot pienituloisille asukkaille varsin kohtuuhintaisiksi, verovaroista maksettavia asumistukimenoja ei voi nykyisestään kasvattaa. Siksi yhteiskunnan pitää tasapainottaa tilannetta mahdollistamalla runsas ARA-asuntojen rakentaminen.

Voit lukea sivulla 4 olevasta Liittokokousartikkelista myös, mitä kokousosallistujat pitävät tämän hetken tärkeimpinä asumisasioina.

Tässä lehdessä esittelemme myös hiukan laajemmin toimintaamme muistuttaaksemme, kuinka laajasti ajamme vuokra- ja asumisoikeusasukkaiden asiaa. Asukkaiden ääni pitää saada kuuluviin. Siksi teemme parhaillaan työtä myös yhteishallintolain uudistamiseksi siten, että lakiin saataisiin vahvempi asukkaiden vaikuttamismahdollisuus, kuten kerromme sivun 12 artikkelissa.

Onneksi myös asukkaat ovat aktiivisia toimimaan. Sivulla 10 helsinkiläinen Janne Hukkavaara antaa yhden hyvän esimerkin asukkaiden mahdollisuuksista vaikuttaa ympäristöystävälliseen asumiseen. Samalla myös yhteisöllisyys kasvaa, minkä on todettu lisäävän asuintalojen viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta asumiseen.

Tällaisina epävarmuuden aikoina yhteisöllisyydellä on korostunut merkitys. Toiminnan voi aloittaa vaikka pihamaalla jutellen naapureiden kanssa yhteisistä tarpeista ja toiveista. Parhaimmillaan voimme olla toistemme voimavara arjessa.

Oikein hyvää kesää kaikille!


SUNA KYMÄLÄINEN
Puheenjohtaja
Vuokralaiset VKL ry,
kansanedustaja


Takaisin sivun alkuun