Lakineuvojamme vastaa

Vihreän lakikirjan kansi taustallaan kerrostaloja ja niiden piha-alue.

Lähetä kysymyksiä lakineuvojalle lehdessä julkaistavaksi: toimisto@vuokralaiset.fi


Kenelle vuokrasuhteessa kuuluu lumenluonti ja hiekoitus?

Vastuu lumenluonnista ja hiekoituksesta kuuluu vuokranantajalle, tosin yleensä kiinteistöhuolto huolehtii niistä käytännössä. Vastuu voidaan myös siirtää vuokralaiselle sopimalla. Tietysti hyvien tapojen mukaista olisi, että liukkaan kohdan huomatessaan asukas voi ripotella sille hiekkaa läheisestä hiekoituslaatikosta.


Miten vuokraa saa korottaa vuoden vaihduttua?

Vapaa-rahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokraa saa korottaa siten, miten vuokrasopimuksessa on asiasta sovittu. Tällöin vuokrasopimuksessa tulee olla mainittuna sekä vuokrankorotusaika että peruste korotukselle. Hyvän vuokratavan mukaan vuokranantaja ilmoittaa vuokralaiselle uuden vuokran määrän sekä korotuksen ajankohdan, vaikka vuokralainen itsekin pystyisi tämän sopimuksesta katsomaan. Jos taas vuokrasopimuksessa ei ole sovittu vuokrankorotuksesta, tulee neuvottelut korotuksesta aloittaa vähintään 6 kuukautta ennen aiottua korotusta.

Rajoitusten alaisissa Ara-vuokrasuhteissa ilmoitus vuokrankorotuksesta tulee antaa vähintään 2 kuukautta ennen korotetun vuokran voimaantuloa. Tästä ilmoituksesta on käytävä ilmi korotuksen peruste ja uusi vuokra.


Takaisin sivun alkuun