Huoneiston kunnossapitovelvollisuus

Puisella alustalla työkaluja, kuten vasara ja saha ynnä muuta.


Vuokranantajan sekä vuokralaisen on mahdollista sopia huoneistossa suoritettavista korjaus- sekä muutostöistä tai hoitotoimenpiteistä. Tulee muistaa, ettei vuokralaisella ole oikeutta tehdä huoneistossa korjaus- tai muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa. 

Tästä huolimatta vuokralaisella on oikeus korjata sellainen olennainen puutteellisuus huoneistossa, jota vuokranantaja ei ole korjannut saatuaan siitä tiedon. Tällöin vuokralainen saa korjata puutteen vuokranantajan kustannuksella. Vuokralaisen tulee huolehtia siitä, että korjauskustannukset jäävät kohtuullisiksi. Jos huoneistossa oleva puute johtuu rakennuksen keskeneräisyydestä tai jos viranomainen on kieltänyt asunnon käytön, vuokralaisella ei ole tätä oikeutta korjata puutetta vuokranantajan piikkiin.

Jos huoneistossa on akuutti vahinko, on vuokralaisella aina oikeus ryhtyä toimeen vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi. 

Vuokranantajalla on oikeus välittömästi suorittaa vuokra-asunnossa hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei ole mahdollista siirtää aiheuttamatta huoneistolle vahinkoa. Myös sellainen hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, joka ei aiheuta olennaista haittaa tai häiriötä asunnon käyttämiseen, saadaan suorittaa, mikäli vuokranantaja ilmoittaa siitä vuokralaiselle vähintään 14 päivää ennen työn tekemistä. 

Mikäli vuokranantaja haluaa suorittaa huoneistossa suuremman työn, josta aiheutuu vuokralaiselle olennaista haittaa asunnon käyttämiseen, tulee tästä korjaus- tai muutostyöstä ilmoittaa vuokralaiselle vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista. Tällöin vuokralaisella on oikeus 14 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan purkaa sopimus päättymään silloin, kun tähän korjaus- tai muutostyöhön saadaan aikaisintaan ryhtyä.


Vuokralaisen ja vuokranantajan velvollisuudet koskien kunnossapitoa

Vuokranantajan tulee huolehtia siitä, ettei vuokranantajan tekemistä korjaus- tai muutostöistä aiheudu vuokralaiselle suurempaa haittaa tai häiriötä kuin toimenpiteen suorittamiseksi on välttämätöntä.

Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa vuokranantajalle viipymättä huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Tämä ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. 

Vuokralaisella on myös velvollisuus ilmoittaa vuokranantajalle siitä, jos huoneisto jätetään pitkäksi aikaa tyhjilleen. Tällainen tilanne voi tulla esimerkiksi vastaan, mikäli vuokralainen lähtee pitkälle lomamatkalle tai muuttaa väliaikaisesti toiselle paikkakunnalle esimerkiksi töiden takia. Vuokranantajalle on myös varattava mahdollisuus päästä huoneistoon. 

Mikäli vuokralainen laiminlyö tämän ilmoittamisvelvollisuutensa, vuokralainen on vastuussa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Vuokralaisella on myös velvollisuus hoitaa huoneistoa huolellisesti. Jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta, ei vuokralainen tällöin ole vastuussa asunnon tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä. Lue lisää Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen -sivulta.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudella aiheuttaa huoneistolle. Vuokralainen on samalla tavalla velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka huoneistossa vuokralaisen luvalla oleskeleva henkilö on aiheuttanut huoneistolle.


Vuokralaisen ja vuokranantajan oikeudet koskien asunnon kunnossapitoa

Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Lue lisää Vuokranalennus -sivulta.

Vuokralaisella on myös oikeus saada korvaus vuokranantajan tekemän hoitotoimenpiteen, korjaus- tai muutostyön tai laiminlyönnin aiheuttamasta haitasta tai vahingosta. Tätä oikeutta saada korvausta vuokranantajalta ei ole tilanteessa, jossa vuokranantaja pystyy näyttämään, ettei huoneiston käyttöön saamisen viivästyminen tai huoneiston puutteellinen kunto ole aiheutunut vuokranantajan teosta, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta. Lisäksi, jos korjaus- tai muutostyö on jouduttu tekemään vuokralaisen vastuulla olevan vahingon johdosta, ei vuokralaisella ole oikeutta saada vuokranantajalta korvausta.

Vuokranantajalla on oikeus päästä huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten huoneistoon vuokralaiselle sopivana aikana. Vuokranantajalla on oikeus päästä huoneistoon viivytyksettä, mutta ajankohdan tulee sopia vuokralaiselle.