Liittokokous koolla huhtikuussa

Vuokralaiset ry:n toimintaa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi linjannut 28. Liittokokous pidettiin huhtikuun lopulla Helsingissä. Kokouksessa valittiin myös uusi hallitus.

Liittokokouksessa esiteltiin Vuokralaiset ry:n vuoteen 2030 päivitetty strategia sekä vahvistettiin vuosikertomukset ja tilinpäätökset vuosilta 2020 ja 2021. Kokous hyväksyi myös seuraavan liittokokouskauden toiminta-ohjelman vuosille 2022–2024.

Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen avasi kokouksen toteamalla valitun strategian ajankohtaisuuden. Strategiassa korostetaan muun muassa ARA-tuotannon tarpeellisuutta. Kymäläinen perustelee valittua linjaa tämän lehden pääkirjoituksessa.

Kokoukseen osallistunut Hekan Anne Vuori toivoi huomioitavan helsinkiläisten asuntotarpeissa myös kohtuuhintaiset pientalot. Vuori kysyi myös, onko Vuokralaiset ry:llä valmiutta tehdä uutta mallia asumistukiuudistukselle.

– Emme tee asumistukeen liittyviä asioita yksin. Olemme Sosten jäsen ja kuulumme heidän asumistukimuutostyöryhmään eli käymme asumistukikeskustelua sitä kautta, selvitti Viita.


Valtionapu pitäisi tulla aiemmin

Vuokralaiset ry:n tilinpäätöksiä vuosilta 2020 ja 2021 käsiteltäessä nousi keskustelussa esiin valtionapupäätösten viivästynyt myöntämiskäytäntö. Valtionapu myönnetään vuosittain kuluvalla vuodella vasta myöhään keväällä, useimmiten toukokuussa.

– Olemme esittäneet viranomaisille käytännön muuttamista. Päätösten myöhäinen saapuminen hankaloittaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Onneksi kuitenkin olemme saaneet vuosittain avustusta, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.


Jäsenmaksuihin lievä korotus

Liittokokous päätti, että ensi vuoden alusta lähtien Vuokralaiset ry:n jäsenmaksu yksityisiltä vuokralaisilta on 37 euroa vuodessa eli korotusta maksuun tulee kaksi euroa. Kahden vuoden jäsenmaksu on 70 euroa.

Paikallisyhdistysten jäsenten Vuokralaiset ry:n jäsenmaksua nostetaan eurolla seitsemään euroon vuodessa. AY-jäsenten jäsenmaksu tulee puolestaan olemaan kuusi euroa vuodessa.


Korona tasaannutti vuokramarkkinat

Vuosien 2022–2024 toimintaohjelmaa esiteltäessä toiminnanjohtaja Anne Viita totesi vapaarahoitteisten vuokra-asuntomarkkinoiden tasaantuneen.

– Tarvittiin korona, että vapaarahoitteiset vuokramarkkinat tasaantuivat, mutta vieläkään ei olla tasapainossa. Vuokralaisilla on paremmat asuntojen valintamahdollisuudet, mutta ei vieläkään aitoa mahdollisuutta vaikuttaa hintaan, totesi Viita.

ARA-asuntojen kysyntä on sen sijaan kasvanut samaa tahtia vapaarahoitteisten asuntojen kysynnän laskun kanssa. Tilanne kertoo Viidan mukaan asukkaiden maksukyvyn heikkenemisestä.

Tulevan toimintakauden tärkeänä asiana nähdään myös energiaremontit, joiden tarvetta Ukrainan sodasta johtuva energian hinnan nousu lisää.

– Energiaremontit täytyy tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Asukkaan täytyy tietää, mikä on remontin takaisinmaksuaika ja milloin asukas voi odottaa saavansa hyötyä alenevista kustannuksista. Saksassa tällainen käytäntö on jo käytössä, kertoi Viita.

Vuokralaiset ry:n sisäisenä toimintatarpeena nähdään jäsenmäärän kasvattaminen.

– Tulemme muun muassa kouluttamaan jäsenistöä monipuolisesti erilaisissa tilaisuuksissa, totesi Viita.

Viita kertoi Vuokralaiset ry:n olevan mukana myös kesäkuussa Helsingissä järjestettävillä Social Housing Festivaleilla.

– Emännöimme festivaaleilla runsaan määrän kansainvälisiä toimijoita. Meillä on paljon hyviä asumisen esimerkkejä näytettäväksi eurooppalaisille vieraillemme, totesi Viita.


Aloite pihojen siisteydestä

Koivukylän Vuokralaisyhdistys ry teki Liittokokoukselle aloitteen asuinympäristöjen siisteydestä. Etätöiden lisääntyessä asukkaat viettävät kodin vaikutuspiirissä enemmän aikaa ja tarve viihtyisään lähiympäristöön kasvaa. Erityisenä huolena oli jätekatosten lisääntynyt epäsiisteys, mikä on lisännyt paikoin jopa rottaongelmaa.

Vuokralaiset ry vastasi aloitteeseen muistuttamalla vuokranantajia ja kiinteistöjen omistajia velvollisuudesta pitää muun muassa jätekatokset ja niiden ympäristö siistinä. Samalla muistutettiin myös asukkaiden velvollisuudesta täyttää jäteastiat oikein ja viedä muun muassa huonekalut itse joko kierrätykseen tai kaatopaikalle.

Uusi hallitus

Puheenjohtaja: Suna Kymäläinen  

Varapuheenjohtaja: Sami Auersalmi          


Jäsenet:                                                                          

Heidi Åkerfelt, JHL, aluetoiminnan asiantuntija (uusi)

Miisa Tervala, NAL, edunvalvonnan ja viestinnän asiantuntija (uusi)

Egëzona Kllokoqi-Bublaku, PAM, sosiaalipoliittinen asiantuntija (uusi)

Heikki Tuominen, Ammattiliitto Pro

Tero Strand, JHL


Varajäsenet:

Timo Nousiainen, Aluetoimikunnan pj., Ammattiliitto PRO (uusi)                                                             

Laura Hassi, Kuntaliitto                                             

Antti Koskela, STTK

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Pitkältä tuleville jäsenille maksetaan julkisilla liikennevälineillä toteutunut matkakulut.