Valtion asuntorahaston kassan heikentäminen lisää eriarvoisuutta

Vuokralaiset ry ei hyväksy hallituksen suunnitelmia siirtää Valtion asuntorahaston määrärahoja talousarvioon. Toimenpide vähentää kohtuuhintaisten asuntojen tuotantomahdollisuutta ja vie yhteiskuntaa eriarvoiseen suuntaan.

Valton asuntorahasto on tukenut sosiaalista asuntorahoitusta vuodesta 1990 lähtien. Aravalainat siirrettiin tuolloin budjettitalouden ulkopuoliseen rahastoon, jotta rahoitusjärjestelmä pystyy vastaamaan rakennushankkeen edellyttämään useampivuotista aikajännettä.

– Tämä tarve ei ole mihinkään kadonnut. Päinvastoin nykyisessä rakentamisen suhdannetilanteessa pitäisi rakentamisen rahoitus pyrkiä turvaamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Hallituksen aie siirtää rahastosta talousarvioon seuraavan kolmen vuoden aikana noin 800 miljoonaa euroa heikentää merkittävästi Valtion asuntorahaston maksuvalmiutta tulevaisuudessa, toteaa Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

Valtion asuntorahaston johtokunnan tiedotteen mukaan valtion on varauduttava noin kymmenen vuoden päästä on huolehtimaan rahaston taloudellisista sitoumuksista yksinomaan valtion budjettivaroin.

– Tämä tarkoittaa ARA-tuotannon siirtymistä vuosittain tehtävien poliittisten päätösten armoille ja päivänselvää on, että rakennuttamishankkeet vaikeutuvat, toimijoita siirtyy pois kohtuuhintaisen asuntotuotannon parista ja ARA-tuotannon määrä vähenee merkittävästi, muistuttaa Kymäläinen.

Toimenpide vie yhteiskuntaa yhä jakautuneempaan suuntaan.

– Olemme syvästi järkyttyneitä tavasta, jolla nykyinen hallitus ajaa ARA-tuotantoa alas. Kun kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarjolla riittävästi, asukkaat joutuvat käyttämään entistä enemmän rahaa asumiseen varsinkin, kun hallitus aikoo leikata myös asumistukia. Pienituloisten taloudellinen ahdinko lisääntyy, kuten myös tunne, että kansalaiset jaetaan entistä enemmän kahteen leiriin. Hallitus toteuttaa tälläkin toimenpiteellä yhteiskuntaa eriarvoistavaa politiikkaa, toteaa Kymäläinen.


Takaisin sivun alkuun