Ajankohtaista järjestö- ja koulutusasiaa

Vuosi 2022 on lopuillaan ja on aika kiittää kuluneesta vuodesta kaikkia Vuokralaiset ry:n toimijoita. Toimistolla olemme työllistyneet moninaisten lakiuudistusten seurannassa ja lausumissa. Lainsäädäntöön vaikuttaminen on merkittävä osa edunvalvontaamme, jota jatkamme tulevaisuudessakin. 

VKL vaalitavoitteet

Eduskuntavaalien lähestyessä on syytä arvioida asuntopolitiikkaa ja pohtia tavoitteita. Asuminen on arjen asioissa ykkönen, ilman kotia on hankala toimia. Hallitusohjelmatavoitteistamme voit lukea lehden sivuilta 12–13 tarkemmin. Päätavoitteenamme on asuntoministerin nimittäminen maahan. Asumiseen liittyvien asioiden kirjo on laaja ja niille pitää olla oma ministeri, joka ehtii näihin kysymyksiin paneutua.

Vuokralaispäivät 2023

Vuoden 2023 valtakunnalliset Vuokralaispäivät pidetään ensi vuonna 8.–10.9.2023 ja paikkana m/s Viking Gabriella. Tänä vuonna vuokralaispäiville osallistui yli 200 henkeä ja tapahtuma sai hyvää palautetta monipuolisesta ohjelmastaan.


Jäsenmaksut vuodelle 2023

Jäsenmaksulaskutuksen aika lähenee. Liittokokouksessa huhtikuussa vahvistettiin vuodella 2023 uudet hinnat:

Paikallisyhdistykset7 € / maksava jäsen
Yhteisöjäsenet0,052 € / maksanut henkilöjäsen / vuosi
Ay-jäsenet6,00 € / vuosi
Vuokralaisjäsenet37 € / vuosi
Vuokralaisjäsenet70 € / 2 vuotta


Yhdistyslain sääntömuutokset

Yhdistyslain 17 §:n etäosallistumista koskevat säännökset on uudistettu. Yhdistyksen kokous voidaan järjestää hybridikokouksena hallituksen, yhdistyksen kokouksen tai valtuuston päätöksellä, jollei yhdistyksen säännöissä ole erikseen rajoitettu tällaisen kokouksen järjestämistä.

Hybridikokouksessa jäsenen täytyy voida täysimääräisesti osallistua myös etänä siten, että hän voi samanaikaisesti kokouspaikalla osallistuvien kanssa seurata kokousta, puheenvuoroja ja muita esityksiä sekä käyttää puheoikeutta suullisesti ja äänestää kokouksen aikana.

Uutena asiana yhdistyslakiin tuli säännös ilman kokouspaikkaa järjestettävistä kokouksista. Edellytyksenä on, että jäsenet pystyvät kokouksen aikana käyttämään jäsenoikeuksiaan täysimääräisesti tietoliikenneyhteyksien avulla. Edellytyksenä on, että yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous voidaan järjestää etäkokouksena eli tarvittaessa sääntöihin on tehtävä muutos.


Kanssanne on ollut mukava ja antoisa vuosi 2022. Mukavaa joulunaikaa toivottaen!


ANNE VIITA
Toiminnanjohtaja
Vuokralaiset VKL ry


Takaisin sivun alkuun