Asuntonäytöt ja huoltokäynnit haasteellisia korona-aikana

Yhteiskuntaa koetteleva korona hankaloittaa arkea myös asumisessa. Vuokralaiset ry:n neuvonnassa on tullut vastaan tapauksia, joissa vuokra-asunnossa käyminen korona-aikana on aiheuttanut kitkaa vuokranantajan ja vuokralaisen välillä.

– Asukkaalla on oikeus olla päästämättä vuokranantajaa asuntoon, mikäli on sairastunut koronaan. Toisaalta asukas ei luonnollisesti saa käyttää sairastumista perusteena käynnin estämiseen, mikäli ei ole sairas, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Myös Suoman Vuokranantajat ry suosittelee, että esimerkiksi asuntonäytöt siirrettäisiin sairastapauksissa myöhäisempään ajankohtaan tai hyödynnettäisiin asunnon esittelemisessä esimerkiksi videokuvaa. Kyse on sekä siitä, kokeeko asukas asumisensa turvalliseksi, että keskinäisen luottamuksen rakentamisesta.

– Sairastamisrauhan antaminen asukkaalle lisää asumisen turvallisuuden tunnetta ja kasvattaa luottamusta vuokranantajaan. Hyvä vuokrasuhde perustuu aina sopimuksen lisäksi keskinäiseen luottamukseen. Asukkaan ilmoituksen sairastumisesta voi nähdä myös vastuullisena toimintana taudin leviämisen ehkäisemiseksi, korostaa Viita.

Sekä Vuokralaiset että Vuokranantajat korostavat, että asunnon akuutit, asumisturvallisuutta heikentävät viat täytyy päästä korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Tällöin on tärkeää, että asukas eristäytyy eri tilaan asunnossa ja asuntoon menijä suojautuu huolellisesti suojavarustein ja maskein.


Takaisin sivun alkuun