ARA-asunnoissa edessä vuokrankorotuksia

Inflaation ja erityisesti energiakustannusten voimakas nousu tulee ensi vuonna nostamaan ARA-asuntojen vuokria. Pääkaupunkiseudulla vuokrankorotusten arvioidaan olevan isoissa ARA-yhteisöissä keskimäärin 2,8–5 prosenttia.

– ARA-vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaan eli vuokrissa katetaan talojen rakennuttamiseen, ylläpitoon ja hallintoon liittyvät toteutuneet kulut. Elinkustannusten noustessa väistämättä myös vuokrat nousevat, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Vuokrien korotuspaine olisi suurempikin, mutta isot vuokranantajat pystyvät hillitsemään korotuspaineita esimerkiksi korjauskuluja karsimalla.

– Korjauskulujen karsiminen ei pitkällä tähtäimellä ole suotavaa korjausvelan välttämiseksi, mutta tässä tilanteessa se varmasti helpottaa asukkaiden selviytymistä tulevan vuoden kuluista, toteaa Viita.

Asumiskustannusten nousun on arvioitu kuitenkin olevan huomattavasti matalampi vuokrakerrostaloissa kuin esimerkiksi omakotitaloissa.

– Tässä taloudellisessa tilanteessa vuokra-asuminen on osoittanut vahvuutensa. ARA-vuokra- ja asumisoikeustalot ovat myös ammattimaisesti johdettuja eli niissä on myös tehty ajoissa tarvittavia energiatehokkuustoimenpiteitä, jotka nyt tulevat asukkaiden eduksi, korostaa Viita.