Lakineuvojamme vastaa

Lähetä kysymyksiä lakineuvojalle Asuntomme-lehdessä julkaistavaksi: toimisto@vuokralaiset.fi

 

Miten alivuokrasopimus toimii?

Kysymys:
Tehdäänkö alivuokralaisen kanssa vuokrasopimus? Miten pian ja miten alivuokralaisesta pääsee eroon, jos tulee ongelmia? Pitääkö alivuokralaisesta ilmoittaa vuokranantajalle? Pitääkö alivuokraukseen kysyä vuokranantajalta lupa?

Vastaus:
Päävuokralainen, joka ottaa alivuokralaisen toimii tässä alivuokrasuhteessa vuokranantajana. Alivuokralaiselta voi pyytää vakuutta kuten päävuokrasuhteessakin.

Alivuokrasuhteessa kannattaa aina tehdä sopimus kirjallisesti. Jos teette toistaiseksi jatkuvan alivuokrasopimuksen, on vuokranantajan irtisanomisaika sidottu asumisen kestoon. Alivuokrasuhde ei voi olla pidempi kuin päävuokralaisen oma vuokrasuhde.

Alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa irtisanomisaika on 1 kk ja vähintään vuoden kestäneessä 3 kuukautta. Irtisanomisilmoitus täytyy tehdä kirjallisena ja siinä täytyy mainita irtisanomisen peruste.

Alivuokralaisen puolelta irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisestä päivästä lukien, jonka aikana irtisanomisilmoitus on toimitettu.

Alivuokralaisesta tulee ilmoitta yhtiölle, jotta huoltoyhtiö voi avata oven asukkaalle. Huoltoyhtiö avaa oven vain asukasluettelossa mainituille henkilöille. Alivuokralaisesta on hyvän tavan mukaista ilmoittaa vuokranantajalle, vaikka lupaa ei vuokranantajalta tarvita.

Vuokralainen, joka toimii alivuokrasuhteessa vuokranantajana, vastaa omalle vuokranantajalleen kaikesta mahdollisesta vahingosta, jonka hänen ottamansa alivuokralainen tekee. Alivuokralaisen valinnassa on hyvä noudattaa huolellisuutta.


Takaisin sivun alkuun