Asuntokohtainen vedenkulutuksen laskutus on säästäväisen asukkaan etu

Vedenkulutusta laskutetaan eri yhtiöissä eri tavoin. Vedenkulutuksen on todettu laskeneen niissä taloissa, joissa on otettu käyttöön huoneistokohtainen vedenkulutuksen laskutus.

Suuressa osassa vuokra-asuntoja vesi laskutetaan yhä vuokran yhteydessä tasasummaisena määränä kaikille asukkaille. Näin toimitaan erityisesti vanhemmissa taloissa, joiden asunnoissa ei ole käytössä huoneistokohtaista vesimittaria.

Kaikkiin uudisrakennuksiin on jo vuodesta 2011 täytynyt asentaa huoneistokohtaiset vesimittarit, mutta osa vuokrataloyhtiöistä ei ole ottanut niissäkään taloissa käyttöön huoneistokohtaista vedenkulutuksen laskutusta, koska laki ei siihen velvoita.

Vuoden 2020 lopulla asiaan tuli muutos uusimpien talojen kohdalla. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin tehtiin muutos, joka velvoittaa vuokranantajat veloittamaan vedestä kulutuksen mukaan niissä taloissa, jotka ovat rakennettu 13.11.2020 jälkeen myönnetyllä rakennusluvalla. Vanhemmissa taloissa laskutus voi jatkossakin tapahtua vuokrasopimuksen mukaisesti.

– Muutos oli hyvä, sillä näin asukkaalla on mahdollisuus säästää omien asumustottumustensa kautta asumiskuluissaan. Toki olisi parempi, että laki velvoittaisi samalla tavalla kaikkia taloja, joissa on jo asennettu asuntokohtaiset mittarit. Se on sekä asukkaan edun mukaista että ympäristövastuullista toimintaa, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Motivan ja Työtehoseuran kesällä 2020 julkaisemassa selvityksessä arvioitiin, että kotitalouksien vedenkulutus vähenee noin kahdeksan prosenttia, kun vedestä laskutetaan todellisen kulutuksen mukaan.

 

Mestariasunnoilla vedenkulutus on laskenut

Vedenkulutuksen lasku on todettu käytännössä myös Järvenpään Mestariasunnot Oy:ssä, jossa huoneistokohtainen laskutus on ollut arkipäivää jo useamman vuoden ajan niissä taloissa, joissa mittarit on asennettu asuntoihin. Yhtiön noin 2000 asunnosta 30 %:ssa on huoneistokohtaiset mittarit joko uudistuotannon tai perusparantamisen myötä asennettuna.

– Mittaroitujen huoneistojen keskikulutus on 100 litraa vuorokaudessa asukasta kohti, kun se muissa taloissa on 140 litraa vuorokaudessa. Kun vesi laskutetaan kulutuksen mukaan, asukkaat eivät lotraa vedellä. Viimeistään ensimmäinen tasauslasku opettaa asukkaalle sen, mitä veden kulutus todella maksaa, toteaa toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi.


Vedenkulutus vaihtelee hurjasti

Motivan ja Työtehoseuran toteuttamassa vedenkulutustutkimuksessa suomalaisten keskimääräinen vedenkäyttö kerros- ja rivitaloissa on keskimäärin 120 litraa henkilöä kohden vuorokaudessa. Kulutuksen vaihteluväli on kuitenkin varsin suuri: 50–150 litraa.


HEKA siirtyi ennakkomaksujärjestelmään

Myös Helsingin kaupungin asuntojen eli HEKAn asunnoissa on käytössä huoneistokohtainen kulutuksen laskutus niissä asunnoissa, joissa kulutusmittari on asennettuna. Suurimassa osassa asuntokantaa vesi kuitenkin kuuluu vuokraan eli on kaikille asukkaille tasasuuruinen summa, johon asukas ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Tämän vuoden alussa yhtiö siirtyi kulutukseen perustuvassa vesilaskutuksessa myös ennakkolaskutukseen. Ennakkomaksujärjestelmää kokeiltiin 21 kohteessa ja siitä saatujen kokemusten perusteella päätettiin laajentaa ennakkolaskutus kaikkiin taloihin, joissa on huoneistokohtainen veden mittaus. HEKAssa ennakkomaksu on 15 euroa henkilöä kohti kuukaudessa.

– Kolmen kuukauden laskutusväli on aiheuttanut etenkin suurille perheille isoja kertalaskuja ja maksuvaikeuksiakin. Kuukausittainen ennakkomaksu pienentää kolmen kuukauden välein tulevaa vesilaskua ja näin asukkaiden on helpompi maksaa kulutuksen mukainen tasauslasku, perustelee toimitusjohtaja Jaana Närö ja korostaa, että muutos koskee vain niitä kohteita, joissa on käytössä huoneistokohtainen veden mittaus.

– Tällä hetkellä valtaosassa kohteitamme vesi sisältyy vuokraan, koska kaikissa kohteissa ei ole käytössä huoneistokohtaisia vesimittareita.

Mikä on kulutukseen perustuva vesilasku?

Vedenkulutus mitataan huoneistokohtaisella mittarilla ja vesi laskutetaan käytön mukaan eli asunnossa asuvien asukkaiden todellisen vedenkulutuksen mukaan.

 

Mikä on vesilaskun ennakkomaksu?

Yhtiö veloittaa kuukausivuokran yhteydessä tietyn, asukaskohtaisen vesimaksun. Summa vaihtelee yhtiöittäin 15–30 euroon henkilöä kohti kuukaudessa. Eli jos ennakkomaksu on 15 euroa ja asunnossa asuu kaksi henkilöä, veloitetaan 30 euroa kuukaudessa.

 

Mikä on vesilaskun tasauslasku?

Tasauslasku lähetetään yleensä 3–6 kuukauden välein. Siinä huomioidaan asunnossa käytetyn veden määrä. Jos asukas on kuluttanut vähemmän vettä kuin on ennakkomaksussa maksanut, hänelle palautetaan rahaa esimerkiksi seuraavan vuokranmaksun yhteydessä. Jos taas asukas on kuluttanut enemmän vettä kuin ennakkomaksussa on maksanut, häntä veloitetaan lisämaksulla. Palautus- tai lisämaksutavat ovat yhtiökohtaisia.

Takaisin sivun alkuun