Anne Viita ARAn johtokuntaan

Valtion asuntorahaston ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunta asetettiin lokakuussa. Uudeksi puheenjohtajaksi on nimetty apulaispäällikkö Sanna Pälsi Valtiokonttorista ja varapuheenjohtajaksi johtaja Miira Riipinen Kuntaliitosta.

Jäseninä johtokunnassa ovat toiminnanjohtaja Anne Viita Vuokralaiset ry:stä, yliasiamies Markku Hedman Rakennustietosäätiöstä, osastopäällikkö Eveliina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtava asiantuntija Timo Aro MDI Public Oy:stä, professori Seppo Junnila Aalto-yliopistosta, toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu Suomen opiskelija-asunnot ry:stä ja pääsihteeri Anni Kyröläinen Vammaisfoorumi ry:stä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön edustajana johtokunnassa toimivat erityisasiantuntija Sonja Manssila (1.11.2022–31.10.2024) ja ylitarkastaja Suvi Apell (1.11.2024–31.10.2026).

Valtion asuntorahasto (VAR) on vuonna 1990 perustettu valtion budjetin ulkopuolinen rahasto, jota hallinnoidaan ARAssa. Johtokunnan tehtävänä on huolehtia asuntorahaston riittävästä maksuvalmiudesta ja päättää asuntorahaston ja kehittämiskeskuksen toimintalinjoista sekä merkittävistä lainoitus- ja tukitoimintaa koskevista asioista.