Kohtuuhintainen asuminen on osa hyvinvointivaltiota

Kansanedustaja Pia Lohikoski pitää erittäin tärkeänä, että ARA-tuotantoa rakennetaan jatkuvasti eikä asumisen tukia leikata. Asumisen hinta on nyt entistä ajankohtaisempi aihe kevään vaaleissa.

Vuokralaiset ry:n entinen järjestöpäällikkö, Pia Lohikoski kannustaa kaikkia äänestämään kevään vaaleissa ja puhumaan asumisen asioista sekä lähipiirissä että vaalien ehdokkaille. Kevään vaaleissa isona teemana tulee taatusti olemaan talousasiat monelta kannalta käsiteltynä.

– Asumisen hinta on nyt erityisen ajankohtainen asia elinkustannusten nousun takia. Esimerkiksi energiakustannusten nousu siirtyy jossain vaiheessa vuokriin tai jos vuokrankorotus on sidottu elinkustannusindeksiin, vuokra nousee merkittävästi. Pienipalkkaiselle vuokralaiselle se on valtava juttu, mutta niin alkaa olemaan myös keskituloiselle, toteaa Lohikoski.

Osa puolueista haluaa leikata tuotantoa ja tukia

Osa puolueista puhuu nyt voimakkaasti esimerkiksi asumistukien leikkaamisesta ja samaisissa puolueissa suhtaudutaan myös kohtuuhintaiseen ARA-tuotantoon nihkeästi. Sen haluttaisiin olevan vain erityisryhmille tarkoitettua asumista.

– Osassa puoleista ajatellaan, että ARA-tuotantoa pitäisi vähentää, asumisen tukia leikata ja valtion asuntorahasto pistää liikennehankkeisiin. Noilla toimin tuhottaisiin kohtuuhintaisen asumisen elementit, jotka ovat valtion keinoja vaikuttaa asumisen hintaan. On tärkeää ymmärtää, että kohtuuhintainen asuminen kuuluu hyvinvointiyhteiskuntaan, muistuttaa Lohikoski ja korostaa, ettei asuntopula ole kasvukeskuksista hellittämässä.

– Vaikka kalliiden vapaarahoitteisten asuntojen kysyntä väheni väliaikaisesti koronan takia, kohtuuhintaisten, voittoa tavoittelemattomien ARA-asuntojen kysyntä on reippaasti kasvanut. Itse edustan näkemystä, että ARA-tuotantoa pitäisi tehdä koko ajan, jotta markkinoille saataisiin nimenomaan kohtuuhintaisia asuntoja. ARA-asuntoja vapautuu hintarajoituksista koko ajan ja jos uusia ei rakenneta tilalle, homma menee entistä markkinaehtoisemmaksi ja se on kylmää kyytiä pienituloisille.

Vuokrille sama hintajarru kuin energian hinnalle

Lohikoski haluaa puhua nyt myös vuokrasääntelyn mahdollisuudesta. Energian hintakeskustelut ovat tuoneet uudenlaisen näkökulman asiaan, kun valtion taholta ollaan valmiita rajoittamaan energiayhtiöiden voitto-osuuksia.

– Asumiseen pitäisi saada samanlaisia väliaikaisia sääntelyelementtejä. Esimerkiksi Tanskassa on viime syksynä säädetty uudenlainen määräaikainen rajoitin vuokrien nousuun. Pysyvä hintakatto ei olisi hyvä vaihtoehto, jottei vaaranneta asuntotuotantoa, toteaa Lohikoski.

Yksinasuville asumisen hinta on todella kova

Lohikoski haluaa muistuttaa myös, että yksinasuvia on yhä enemmän ja heille asumisen nousevat kustannukset ovat erityisen kova paikka, koska yksin joutuu kustantamaan kaikki menot. Esimerkiksi Helsingissä asuvista jo puolet on yhden hengen talouksia.

– Meillä usein puhutaan asioita lapsiperheiden näkökulmasta, mutta yksinasuvia ei saisi unohtaa ja muistaa, että myös esimerkiksi monet etävanhemmat luetaan yksinasuviin. Asumistukea pitäisikin muuttaa siten, että tuki tulisi molemmille vanhemmille, jos lapsia hoidetaan vuoroviikoin, ehdottaa Lohikoski.

Nuorten ihmisten vaalikiinnostuksen herättämiseksi Lohikoski toivoo nostettavan keskusteluun myös ilmastoasiat.

– Nuoria kiinnostaa erityisesti asumisen tulevaisuus ja siksi olisi tärkeää keskustella myös elinympäristömme tulevaisuudesta. Asumista pitää kehittää kestävällä tavalla, toteaa Lohikoski. 

Riitojen ratkaisuun tarvitaan nopeampaa käsittelyä

Pia Lohikoski on ensimmäistä kauttaan eduskunnassa, ja pitänyt työrupeamastaan. Työ on ollut vaihtelevaa ja monipuolista. Uusia asioita on oppinut koko ajan lisää.

– Erityisen tärkeänä mahdollisuutena vaikuttaa asioihin pidän hallitusohjelman työstämistä. Sain olla mukana ohjelmasta neuvoteltaessa ja kun niitä asioita on sitten tullut käsittelyyn eduskuntaan, olen pyrkinyt olemaan läsnä, kertoo Lohikoski ja toteaa, että kansanedustaja vaikuttaa myös kontaktiensa kautta monella tavalla lainsäädäntötyöhön.

Monta asumisen asiaa on saatu hallitusohjelmasta toteutettua, kuten yhteishallintolain uudistus, asuntopoliittinen toimenpideohjelman laatiminen, tavoitemäärän asettaminen ARA-tuotannolle ja asumisneuvonnan kehittäminen. Korkotukilainsäädännön uudistus sen sijaan odottaa vielä eduskunnan käsittelyä. Yksi asia vaatii kuitenkin jatkotyötä.

– Olisin toivonut, että vaalikaudella olisi saatu asumiseen joku muu riitojenratkaisuelin kuin erittäin ruuhkautunut kuluttajariitalautakunta. Resursseja ei ole vahvistettu eikä tilanne ole parantunut. On vuokralaisen oikeusturvan kannalta huono asia, että joutuu odottamaan lautakunnan päätöstä esimerkiksi vuokran vakuutta koskevassa riita-asiassa jopa kaksi vuotta. Tarvittaisiin ehdottomasti sovitteluelin, jotta riita-asiat saataisiin käsiteltyä nopeammin, painottaa Lohikoski.


Pia Lohikoski toimii kansanedustajana muun muassa valtiovarainvaliokunnan jäsenenä. Sitä kautta hän on nähnyt, kuinka monet muutkin asiat kuin esimerkiksi vuokra tai vastike liittyvät Asuntomme-lehden lukijoiden toimeentuloon.


Takaisin sivun alkuun