Eduskuntavaaleissa linjataan Suomen suuntaa ja arvoja tulevalle hallituskaudelle

”Vuokralaiset ry:n puheenjohtajana näen suurta tarvetta turvata perheiden kodit ja asumiskustannusten pitämistä hallittavissa olevina.  Asumisen turvallisuus ja kulkuyhteydet tekevät arjesta sujuvaa.

Toimintaympäristömme on moninainen ja pelkästään kiinteistö- ja rakennusajan järjestöjen vaalitavoitteita ja hallitusohjelmakirjauksia lukiessa löytää toiminnoista eroja. Silmäillessäni alan järjestöjen (Rakli, Kova, SVA) vaalitavoitteita on sieltä nostettavissa esiin myös asukkaiden kannalta erinomaisia nostoja.

Kaikki ne, joilla ei ole kotia, ansaitsevat sellaisen. Asunnottomuuden poistaminen on tavoitteena inhimillinen ja sitä kannattaa tavoitella.

Veropolitiikalla puolestaan vaikutetaan yhteiskunnan palveluluiden tuottamiseen, joten verotuksen oikeudenmukaisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Esimerkiksi kiinteistövero on tasavero, jota kaikissa tuloluokissa maksetaan samansuuruisena tuloista riippumatta. Kiinteistövero vie pienituloisen palkasta suhteessa suuremman osan kuin suurituloiselta. Ylipäätään kiinteistöverouudistuksen valmistelussa on otettava nykyistä paremmin huomioon sekä maapohjan että rakennusten todellinen markkina-arvo. Tämä tekee kiinteistöverotuksesta aiempaa oikeudenmukaisempaa. On kuitenkin tärkeää, että siirtymäajat ovat tarpeeksi pitkiä, ettei uudistus johda kohtuuttomiin muutoksiin verotuksessa.

Kansalaisjärjestön puheenjohtajana näen tarpeelliseksi myös tavoitteet lisätä tuomioistuinten resursseja, jotta oikeusturva paranee. Tuomioistuinten käsittelyajat ovat kohtuuttoman pitkiä, kuten myös kuluttajariitalautakunnan käsitellyssä olevat asiat.  Asumisrauhaa rikkovan häätömenettely ei saa kohtuuttomasti rasittaa naapurustoa. Kaikkien on voitava tuntea olonsa kotona turvalliseksi.

Näemme Vuokralaiset ry:ssä ARA-tuotannon merkittävänä osana asumisen kohtuuhintaisuuden tavoittelussa. ARA-lainoitetut kohteet tuottavat markkinoille pitkäaikaisia koteja, joissa hinta-koko -suhde on parempi kuin sijoittajakysyntään vastaavissa kohteissa.

Asuminen ja asuntojen rakentaminen on moninaisen polun lopputulema. Ennen kodin valmistumista on aluetta kaavoitettu, rakennettu infraa ja rahoitettu osana prosessia. Pidämme tarpeellisena MAL-sopimusmenettelyn jatkamista niin, että mahdollistetaan kestävä yhdyskuntakehitys, riittävä määrä asuntotontteja sekä infrainvestointeja kaupunkiseuduilla.

Kestävä asuntopolitiikka ja vähäpäästöisen liikenteen edistäminen kulkevat käsi kädessä. Päätökset kestävistä liikenneinvestoinneista, kuten raideinvestoinnit, muu joukkoliikenne, kävely ja pyöräily, ruokkivat myös asuntorakentamista. Siksi esimerkiksi MAL-sopimusmenettelyä on tarpeen jatkaa ja kehittää edelleen. Toisaalta vastaavia toimintamalleja tarvittaisiin myös muilla alueilla liikenne- ja asuntopolitiikan synergioiden valjastamiseksi.

Jos otetaan esimerkiksi oma kotikaupunkini Lappeenranta, siellä yliopistokaupunkina on tärkeää, että on kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, erityisesti opiskelija-asuntoja. Nämä ovat myös Vuokralaiset ry:lle tärkeitä tavoitteita. Lisäksi kestävät liikenneinvestoinnit hyödyttävät opiskelijoita – esimerkiksi pyöräilymahdollisuuksien lisääminen sekä joukkoliikenteen riittävä vuoroväli ja palvelutaso etenkin kampuksen ja keskustan välillä ovat opiskelijoiden kannalta merkittäviä.”

Suna Kymäläinen


Takaisin sivun alkuun