Asukasjäsenen näkökulma aso-neuvottelukuntaan

Mikael Friman valkoisessa kauluspaidassa keltainen kravatti kaulassaan.

Satunnaiselle lukijalle asumisasioiden neuvottelukunnan pöytäkirjat voivat olla hämmentävää luettavaa. Ainoat vapaamuotoiset tekstit, jotka löytyvät, ovat selkeästi yhtiöiden edustajien kirjoittamia. Miksi asukkaiden mielipiteet eivät käy ilmi juuri mistään? Miksi mielipiteet ovat asukkaiden intressien vastaisia? Minkälaisen demokraattisen prosessin kautta valinnat on tehty?

Pyrin alla vastaamaan näihin kysymyksiin ja nostan asukasnäkökulmia neuvottelukunnan käytännön toiminnassa. Itse edustan Asuntosäätiön Asokotien noin 35.000 asukasta.

Yksi ensimmäisistä merkittävistä asioista jotka tulivat neuvottelukunnan pöydälle oli uuden hallituksen päätös lopettaa asumisoikeusasuntojen rakentaminen lähitulevaisuudessa. Lisärakentamista yhteisöjen edustajat pitivät tärkeän kaupunkien korttelirakenteen moninaisuuden tukemiseksi. Asumisoikeusasukas voi ihmetellä miten korttelirakenteen moninaisuus kuuluu hänelle ylipäätään ja mitä se tarkoittaa hänelle konkreettisesti. Yhteisöillä on velkaa keskimäärin 600-1400 euroa, yhdellä valitettavat 2300 euroa. Uusien kohteiden rakennuskulut ovat noin 6000 euroa. Lapsikin tajuaa että paljon kalliimpien kohteiden lisääminen nostaa kustannuksia kaikille tasauksen kautta, vaikka pääosa asuu alkuperäiskuntoisissa 20-30 vanhoissa asunnoissa, joista he ovat myös maksaneet lähes kaikki lainat vastikkeissaan. Omakustannushintaisuus ja kohtuuhintaisuus ei toteudu pääosalle. Eikä perustuslaissa säädetty omaisuuden turvan.

Toinen merkittävä asia on se, että yhteisöt haluavat mahdollisimman laajalti estää nykyisten, vuosia tai vuosikymmeniä vastikkeita maksaneiden, asukkaiden pääseminen vastaremontoituihin asuntoihin. Niitä tarvitaan uusien, markkinahintoja tuntevien asukkaiden saamiseksi tyhjiin asuntoihin. Eli ulkopuoliset asiakkaat menevät omien asukkaiden edelle.

Muita asukkaille tärkeitä asioita, joita on käsitelty, mutta jotka eivät ole pöytäkirjassa, on useita ja tämän takia allekirjoittanut on yhdessä yhden asukkaiden intressejä edustaneen asukkaan kanssa kirjannut eriäviä mielipiteitä kahteen viime pöytäkirjaan jotta nämä tulisivat esille. Joulukuun kokouksessa käytiin palautekeskustelu pöytäkirjoista ja toivon että tämä johtaisi siihen, että myös asukasnäkökannat tulevat jatkossa esille.


Mikael Friman
Asukasedustaja, Espoo
Aso-neuvottelukunnan varapuheenjohtaja


Asuntomme-lehden huomautus: Tekstin sisällön oikeellisuudesta vastaa Mikael Friman.

Anu Karjalainen ja Jari Riskilä ottavat kantaa kirjoituksessa esitettyihin asioihin artikkelissa täällä.


Takaisin sivun alkuun