Asukasedustajalla on hallituksen jäsenen oikeudet ja vastuut

Symboliset keltaisen väriset kerrostalon ja tuomarin nuijan kuvat.

Osakeyhtiön hallituksen asukasedustaja on täysivaltainen hallituksen jäsen, jonka valintaa, tehtäviä ja vastuuta määrittelee osakeyhtiölaki. Hallituksessa myös asukas edustaa yhtiötä, vaikka katsookin asioita asukasnäkökulman kautta.

– Hallituksen jäsenen tulee toimia aina yhtiö edun mukaisesti, korosti kiinteistöalan kokenut toimija, partner legal Helena Kinnunen Vestra Advisors Oy:stä. Helena piti Vuokralaispäivillä perjantai-iltana esityksen hallitustyöskentelyn lainopillisista seikoista.

Miten toimia asukkaiden edun mukaisesti?

Yleisö osallistui jälleen aktiivisesti keskusteluun ja espoolaista osallistujaa kiinnosti, miten asukkaat voivat toimia hallituksessa asukkaiden edun mukaisesti, jos näkökulmana on yhtiön etu. Helena ei nähnyt asiassa ristiriitaa, sillä yhtiön etu ja asukkaiden etu kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Asukasnäkökulma pitää hallitustyöskentelyssä ymmärtää laajemmin kaikkien asukkaiden etuna, ei yksittäisen talon tai asukkaan asiana.

- Asukasnäkökulmakin pitää olla yhtiön edun mukainen, korosti Helena.

Hallituksen olisi hyvä viestiä asioista oma-aloitteisesti

Toinen kuulijoita erityisesti kiinnostava seikka oli hallituksen kokousten julkisuus. Hallituksen kokoukset eivät ole julkisia, mutta päätökset eivät kuitenkaan ole pääsääntöisesti salaisia. Poikkeuksena ovat muun muassa liikesalaisuuksia tai yksittäistä henkilöä koskevat asiat.

– Hallituksessa käsiteltävät asiat eivät ole julkisia eli yksittäinen jäsen ei saa paljastaa kokouksessa käsiteltäviä asioita. Suositeltavaa sen sijaan olisi, että hallitus viestisi oma-aloitteisesti ja avoimesti tekemistään päätöksistä, muistutti Helena.

Asukkaiden kokouksella tai asukastoimikunnalla on oikeus saada omistajalta tarpeelliset vuokranmääritysyksikköä koskevat tiedot.

Jäseniä koskee huolellisuusvelvoite

Hallituksen jäseniä koskevat myös vastuukysymykset, joista Helenalla oli useita esimerkkejä oikeustapauksista.

– Hallituksen jäsenen täytyy muistaa lain vaatima huolellisuusvelvoite eli asioita on hoidettava kuten vastaavassa asemassa oleva huolellinen henkilö hoitaisi tehtävää. Se ei vaadi esimerkiksi tiettyä koulutustaustaa, vaan kykyä perehtyä huolellisesti asioihin, totesi Helena.

Hallituksen jäsen voi joutua myös vahingonkorvausvastuuseen, mikäli huolellisuusvelvoitetta ei ole noudatettu. Esimerkkitapauksena Helena kertoi talvikunnossapidon ja hiekoituksen huolehtimisen. Yhtiön hallituksen vastuulla on, että yhtiö on hoitanut kiinteistön ylläpidon organisoimisen huolellisesti.

– Tällaisia tapauksia varten yksittäisen jäsenen kannattaa selvittää, onko yhtiön hallituksella vakuutusturva huolehdittuna, vinkkasi Helena.

Hallituksen jäsentä voi koskea myös rikosoikeudellinen vastuu, jos tehtävien laiminlyönnistä aiheutuu muu kuin vähäinen henkilövahinko.


Takaisin sivun alkuun