Valtakunnallisen asumisoikeusasioiden neuvottelukunta aloittanut toimintansa

Ympäristöministeriö asetti valtakunnallisen asumisoikeusasioiden neuvottelukunnan ensimmäiseksi toimikaudeksi 1.1.2023–31.12.2024. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata asumisoikeusjärjestelmän toimintaa, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja sekä muulla tavoin kehittää asumisoikeusasumista koskevia asioita.

Jäseniä neuvottelukuntaan valittiin kolmesta yleishyödyllisestä ja kahdesta kunnan omistamasta yhtiöstä sekä yhdestä asumisoikeusyhdistyksestä. Myös SASO ry:n ja KOVA ry:n edustajat valittiin mukaan. Jäsenien valinnassa korostettiin monipuolisuutta ja jäsenet vaihdetaan kahden vuoden välein.

Varsinaisia jäseniä ovat asukkaat, yhteisöt ja järjestöt. Ympäristöministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Valtiokonttorin edustajat voivat osallistua asiantuntijoina kokouksiin.

Neuvottelukunnan jäsenet 1.1.2023-31.12.2024 (suluissa varahenkilö):

Asoasunnot Uusimaa Oy: Jari Tyvimaa

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy: 
Mikael Friman (Tuula Martin) ja 
Jari Riskilä (Eva Petäjä)

AVAIN Asumisoikeus Oy: 
Virpi Ylönen (Raimo Salovuori) ja 
Elias Kiviranta (Jan Harti)

Helsingin Asumisoikeus Oy – HASO: 
Nina Maskulin (Evgeni Semenov) ja 
Juha Viljakainen (Katja Remes)

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry: 
Vilma Pihlaja (Jouni Parkkonen)

Mikkelin Asumisoikeus Oy: 
Seija Korpinen (Jarmo Järvinen) ja 
Hannu Sormunen (Hannele Vehmanen)

Suomen Asumisoikeusasukkaat SASO ry: 
Veli Savolainen (Tiina Uimonen)

Varttuneiden Asumisoikeusyhdistys JASO: 
Anna Maunula (Tapio Ruosteinen)


Takaisin sivun alkuun