ARA-rahoitusta ollaan vähentämässä

Valtion ensi vuoden budjetti on tekeillä. Toisin kuin asuntoasioita hoitava ympäristöministeriö on ehdottanut, valtiovarainministeriö on esittänyt, että ensi vuonna Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voisi myöntää tätä vuotta vähemmän rahaa ARA-asuntotuotannolle. Ympäristöministeriö on puolestaan esittänyt valtuuksien merkittävää korottamista.

– ARA-valtuuksia ei missään nimessä saa vähentää vaan lisätä, kuten ympäristöministeriö on esittänyt. Markkinaehtoinen asuntotuotanto on osoittautunut sijoittajille todelliseksi rahastusautomaatiksi. Sen sijaan ARA-asunnot ovat pitkäaikaisesti kohtuuhintaisia ja helpottavat asukkaiden taloudellista selviytymistä arjessa. ARA-asuntojen lisäämisen myötä vähennetään myös asumistuen tarvetta, muistuttaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Vuokralaispäivillä ARA-rahoituksesta esityksen pitänyt apulaisjohtaja Heli Huuhka totesi esityksessään, että ARA-asuntojen määrä laskee koko ajan asuntomarkkinoilla. ARA-asuntoja on parina viime vuosikymmenenä rakennettu vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Tällä hetkellä markkinoilla on noin 993 000 vapaarahoitteista vuokra-asuntoja ja noin 399 000 ARA-vuokra-asuntoa.

– ARA-asuntoja on viime vuosina hävinnyt markkinoilta runsaasti myös sitä kautta, että ne vapautuvat ARA-lainoituksen mukanaan tuomista rajoituksista, totesi Huuhka.

Toinen merkittävä kehitys on, että ARA- ja markkinavuokrien erot ovat suurissa kaupungeissa kasvaneet melkoisesti. Viimeisen 10 vuoden aikana kasvua on ollut 4,7 prosenttiyksikköä.

– Vaikka korona-aika on hieman tasoittanut vapaarahoitteisten vuokrien nousua, on viime aikoina jälleen uutisoitu, että tilanne on palaamassa entiselleen eli vuokrat ovat jälleen noususuunnassa. Asuntosijoittajan näkökulmasta tilanne saattaa näyttää hyvältä, mutta vuokralaisen näkökulmasta katsottuna tilanne jatkuu edelleen kohtuuttomana, toteaa toiminnanjohtaja Viita.

ARAn tehtävänä on rahoittaa vuokra- ja asumisoikeusasuntoja pieni- ja keskituloisille sekä edellyttää, että asunnoista peritään kohtuullista omakustannusperiaatteen mukaan määriteltyä vuokraa tai käyttövastiketta koko sen ajan kuin ne ovat ARA-rajoitusten piirissä.


Takaisin sivun alkuun