Vuokralaiset mukana pienten riita-asioiden työryhmän seurantaryhmässä

Oikeusministeriö on asettamassa työryhmää valmistelemaan ehdotusta pienten riita-asioiden menettelyksi ja samalla asetetaan seurantaryhmä seuraamaan ja arvioimaan työryhmä työtä. Pienriita-asioiden menettely tulee kattamaan myös asumiseen liittyvät pienet riita-asiat, jotka aiemmin jouduttiin hoitamaan käräjäoikeuden kautta.

Toiminnanjohtaja Anne Viita osallistuu Vuokralaiset ry:n edustajana seurantaryhmän työskentelyyn. Seurantaryhmä muut jäsenet ovat Elinkeinoelämän Keskusliitto, Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kuluttajaliitto, Kuluttajariitalautakunta, Oikeusrekisterikeskus, Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Lakimiesliitto, Suomen Perimistoimistojen Liitto, Suomen Tuomariliitto, Suomen Vuokranantajat ja Suomen Yrittäjät.