Asukastoiminta luo yhteisöllisyyttä

Emmi Vaalasmaa ja Oskari Perholehto seisovat hymyillen taloyhtiön leikkipuiston kiipeilytelineen ja liukumäen edessä.

Nurmijärvellä sekä asukkaat että Nurmijärven Kodit Oy pitävät asukastoimintaa arvossaan. Yhteisöllisyyttä halutaan lisätä monella tavalla.

Emmi Vaalasmaa sekä Oskari Perholehto esittelivät Vuokralaispäivillä Nurmijärven Kotien asukastoimintaa. Oskari asuu Ylisjoentien kohteessa ja toimii asukastoimikunnan puheenjohtajana. Emmi toimii asiakkuuspäällikkönä yhtiössä ja kertoo omaksi intohimokseen kehittää asukastoimintaa koko yhtiössä.
 

Yhtiö halukas lisäämään asukastoimintaa

– Olemme strategiassamme jo miettineet eri tapoja, joilla lisätä yhteisöllisyyttä ja tuoda asukkaat mukaan suunnitteluun. Meillä oli taannoin järjestetty muun muassa elokuvailta, joka oli kaikille avoin. Tapahtuma sai hyvää palautetta. Vastaavanlaista yhteisöllisyyttä olisi mukava saada aikaan myös ns. korttelitasolla, kertoo Emmi.

Nurmijärven Kodeilla on monia kokeiluja tiedossa tulevaisuudelle. Muun muassa alueellisen yhteisöllisyyden lisääminen voisi tapahtua esimerkiksi naapuruston talojen yhteisillä tekemisillä. Ne talot, joilla ei ole kerhohuonetta voisivat käyttää muiden talojen tiloja, ja samalla tutustua muihin asukkaisiin. Kokeilusta tullaan vielä kyselemään tarkemmin asukkailta. Nurmijärven Kodeilla on kuitenkin tahtotila lisätä yhteisöllisyyttä laajemminkin.

Yhteisöllisyys on elintärkeä asia

Oskari on koko ikänsä ollut aktiivinen erilaisessa järjestötoiminnassa. Hän on ennen Nurmijärvellä asumistaan ollut asukastoimikunnan puheenjohtaja Hekan kohteissa Helsingissä.

Oskari pitää yhteisöllisyyttä elintärkeänä asiana erityisesti kerrostaloasumisessa. Entisaikojen luotto naapureihin pitäisi hänen mukaansa tuoda takaisin, ja yksi tapa siihen on saada asukkaat tekemään yhdessä asioita ja tutustumaan toisiinsa. Turvallisuudentunne ja viihtyisyys lisääntyy, kun tuntee ympärillä asuvia ihmisiä, ja tietää että heiltä voi pyytää tarvittaessa apua.

Oskarin talossa on muun muassa pidetty yhteisvoimin pihasta huolta kevyellä talkootoiminnalla. Viime kesänä asukkailla oli pihalla kolme istutuslaatikkoa, jotka olivat kovassa käytössä. Niistä syötiin kesän aikana paljon omia tuotoksia. Asukkaat ovat myös aktiivisia kokouksissa, ja yhteydenpito Nurmijärven Kodeille päin on ollut toimivaa.

Mielellään mukaan Vuokralaispäiville

– Tällainen aktiivisuus tulee minulle luonnostaan järjestötaustani vuoksi, ja sen takia lähdin mielelläni mukaan myös Vuokralaispäiville. Yhtiöltä on mukava kiitos asukasaktiiveille, kun se tarjoaa mahdollisuuden lähteä mukaan. Olen osallistunut risteilylle aiemminkin ja laivalla tapasin monia muitakin aiemmin mukana olleita. Mielelläni olin mukana myös kertomassa meidän toiminnastamme. Toivon, että tämän avulla myös vähemmän aktiiviset kohteet saattavat ottaa ideoita itselleen ja soveltaa niitä omissa taloissaan, kertoo Oskari.

– Vuokralaispäiville osallistuminen on mukava tapa kiittää aktiivisia asukkaita heidän toiminnastaan taloissa. Risteilyllä he voivat oppia paljon uutta, mutta myös virkistäytyä, toteaa Emmi.


Teksti: Ida Oljemark
Kuva: Tapio Antere

Nurmijärven kotien tehokeinot asukasaktiivisuuteen

Jokaiseen asuntoon on jaettu asukastoimintaohjeistusta

Kaikkiin taloihin pyritään saamaan talotoimikunta tai talokummi yhteydenpidon ylläpitämiseksi

Niissä taloissa, joissa toiminta ollut vähäistä, järjestettiin vuonna 2022 asukaskahvit, tavattiin asukkaita ja kerrottiin esimerkiksi kerhohuoneen käytöstä ja mahdollisuudesta pihan ehostamiseen yhteistoimin

Tänä vuonna järjestetty elokuvailta kaikille asukkaille

Taloilla on käytössä määräraha asukastoimintaan

Talousarvioesitykset käsitellään yhdessä talotoimikuntien kanssa

Parin vuoden välein kysellään asukaskysely asumisesta ja asukastoiminnoista

Tulossa asukasraadin perustaminen yhtiön ja asukkaiden välisen vuoropuhelun helpottamiseksi ja asumisen kehittämiseksi

Vuonna 2019 vain seitsemässä talossa oli talotoimikunta, mutta tänä vuonna jo 23 talossa.

Yläkuva: Emmi ja Oskari odottivat etukäteen saavansa Vuokralaispäiviltä myös itse uusia ideoita asukastoimintaan. Emmin mielestä yhtiö voi kiittää mukavalla tavalla aktiivisia asukkaita tarjoamalle heille mahdollisuuden osallistua Vuokralaispäiville.


Takaisin sivun alkuun