Vuokralaiset ry on kuluttajalähtöinen asiantuntijaorganisaatio

Vuokralaiset ry on vuokralaisten ja asumisoikeusasukkaiden edunvalvonta- ja neuvontaorganisaatio. Edunvalvonta keskittyy erityisesti asumisen kohtuuhintaisuuteen ja laatuun. Neuvontatyössä kohdataan arjen asumisasiat käytännössä.

–Erityisesti henkilökohtaisen asiakaspalvelun välityksellä kuulemme ensimmäisten joukossa markkinoilla tapahtuvista muutoksista. Heikkojen signaalien tunnistaminen erittäin tärkeä osa toimintaamme, korostaa puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

Vuokralaiset ry:n neuvontapuhelimeen tulee vuosittain noin 8000 puhelua. Neuvontaa annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Pääosin soittajat ovat asukkaita, mutta myös vuokranantajat kysyvät neuvoa vuokrasuhteiden hoitamiseen. Neuvontatyön ydin on oikean tiedon antaminen ja vuokrasuhteen osapuolten valistaminen heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Neuvontatyön käytössä ovat myös sosiaalisen median kanavat.

– Asiantuntijuuteemme luotetaan laajasti. Seuraamme aktiivisesti asuntomarkkinoita ja -politiikkaa sekä teemme tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Pyrimme luomaan ymmärrystä, että vuokra-asumiseen liittyvät asiat ratkaistaan parhaiten rakentavalla yhteistyöllä, toteaa Kymäläinen.


Suositut vuokralaispäivät jälleen elokuussa

Vuoden koulutuksellinen päätapahtuma on Vuokralaispäiväristeily, joka tänä vuonna pidetään elokuun lopussa suuntautuen Tukholmaan.

– Yli 200 osallistujan voimin seminaarissa käydään runsaasti mielenkiintoisia keskusteluja asiapitoisen ohjelman äärellä ja tietysti myös verkostoidutaan. Asukkaiden lisäksi mukana on aina myös vuokranantajien edustajia, kertoo Kymäläinen.


Yhteishallinto- ja korkotukilain uudistukset tekeillä

Vuokralaiset ry antaa aina myös lausuntonsa vuokra-asumista koskevaan lainsäädäntöön.

– Yhteishallintolain osalta korostimme lausunnossamme asukkaan aidon vaikuttamismahdollisuuden varmistamista ja korkotukilainsäädännön osalta erityisesti sitä, että lain täytyy kannustaa tekemään uusia ARA-asuntoja. Kohtuuhintaista asumista tarvitaan ehdottomasti lisää, sillä asuminen vapaarahoitteisissa asunnoissa on tullut kohtuuttoman kalliiksi, toteaa Kymäläinen.


Laaja edustus alan vaikutuspaikoissa

Vuokralaiset ry on myös Asuntosäätiön perustajajäsen.  Toiminnanjohtaja Anne Viita toimii Asuntosäätiön hallituksen puheenjohtajana.

Toiminnanjohtaja osallistuu myös kuluttajariitalautakunnan huoneenvuokra-asioita käsittelevän jaoston, asumisneuvontafoorumin, sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulaitakunnan sekä tietosuojakysymyksiä käsittelevän työryhmän toimintaan. Viita edustaa Vuokralaisia myös Kansainvälisen Vuokralaisliiton (IUT:n) hallituksessa.

– Meille on tärkeää seurata muiden maiden asuntopoliittisia linjauksia. Haluamme varmistaa, että ulkomaiset asuntosijoittajat ymmärtävät Suomessa toimittavan eri tavoin kuin muualla Euroopassa. Meillä on monin paikoin edistyksellisempi lainsäädäntö ja toimintatavat, mikä on tärkeä asia erityisesti asukkaan asumisturvan kannalta, korostaa Kymäläinen.


Asumisen hinta vaikuttaa koko yhteiskuntaan

Vuonna 2022 Vuokralaiset ry pitää tehtävänään huolehtia, että asumiskustannusten kohtuuttomuus ja asumisen laatukysymykset nousevat riittävästi esiin julkisessa keskustelussa.

– Kallis asuminen vaikuttaa siihen, että asukkailla ei ole varaa hankkia itselleen tarpeita vastaavan kokoista asuntoa. Pieniä asuntoja ei aidosti haluta, vaan joudutaan ottamaan vastaan taloudellisista syistä. Myös korona-aika on osoittanut, että tarvitaan riittävän väljiä asuntoja, jotta asukkailla on mahdollisuus viettää laadukasta elämää myös pandemian kaltaisissa olosuhteissa. Tällä asialla on suuri yhteiskunnallinen merkitys, korostaa Kymäläinen.


Vuokralaiset VKL ry:n strategia 

2022 –


Visio 2030Olemme Suomen asiantuntevin vuokra- ja asumisoikeusasukkaiden etujärjestö.
Toiminta-ajatusOlemme johtava vuokra- ja asumisoikeusasukkaiden asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö. Vaikutamme asuntopolitiikan kehittämis- ja valmistelutyöhön Suomessa ja kansainvälisesti ja olemme haluttu kumppani asumisasioissa. Tarjoamme asiantuntevaa neuvontaa ja tiedotusta asumisasioista jäsenillemme ja kumppaneillemme.
ArvotToimintakulttuurimme on asiantunteva, ennakkoluuloton, luotettava ja välittävä.
Perustehtävät

Liiton tarkoituksena on:

- toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja,

- ohjata ja tukea jäsenjärjestöjen yhteistoimintaa edistämällä oikean tiedon levittämistä huoneenvuokrasuhdetta koskevissa asioissa,

- ylläpitää ja kehittää jäseniensä osaamista ja toimii hyvää vuokratapaa edistävänä neuvontajärjestönä,

- toimia asunto-oloja ja asumiskulttuuria koskevissa asioissa jäsentensä edunvalvojana.


Strategiset tavoitteet 2022-2030Toimenpiteet 2022-2024
VaikuttamistyöSuomessa on tarjolla riittävästi kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja, vuokra-asumisen arvostus on noussut ja se koetaan turvallisena asumismuotona.

- Ajamme vuokra- ja asumisoikeusasukkaiden asemaa ja etuja asuntopolitiikan kehittämis- ja valmistelutyössä osallistumalla lainsäädäntötyöhön ja yhteistyöhankkeisiin.

- Seuraamme asumisasioissa ja asuntomarkkinoilla tapahtuvia muutoksia ja tiedotamme niistä jäsenillemme ja kumppaneillemme sekä taustoitamme niitä medioille ja tutkijoille.

- Toimimme eurooppalaisessa vuokralaisyhteistyössä ja seuraamme kansainvälistä asuntopolitiikkaa.

Neuvonta- ja koulutustoimintaNeuvontamme asumisasioissa on Suomen asiantuntevinta ja välittävintä, ja koulutuksemme on ajanmukaista ja jäsenlähtöistä.

- Tarjoamme puhelinneuvontaa maksutta jäsenille ja maksullisena muille apua tarvitseville, ja vuokranantajille.

- Huolehdimme neuvontahenkilöstön osaamisen kehittämisestä.

- Tarjoamme kattavasti ja laadukkaasti tietoa asumisasioista julkaisuissa, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja koulutuksissa.

- Kerromme ajankohtaisista asumisasioista ja markkinoimme yhdistyksen jäsenyyttä ja jäsenetuja nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

- Julkaisemme Asuntomme-lehteä, joka jäsenviestinnän lisäksi vahvistaa jäsenistön identiteettiä vuokra- tai asumisoikeusasukkaina.

- Mittavin koulutustapahtumamme on vuosittain järjestettävät Vuokralaispäivät. Se on suunnattu jäsenten lisäksi kumppaneille, kuten asunto-osakeasukkaille, vuokranantajille ja muille alan toimijoille.

PaikallistoimintaPaikallisyhdistykset eri puolilla Suomea ovat verkostoituneet vaikuttaakseen vuokra-asumisasioihin alueellisesti.- Tuemme paikallisyhdistyksiä vaikuttamis- ja jäsenviestinnän kehittämisessä neuvomalla ja kouluttamalla aktiiveja ja jäseniä, pitämällä yhteyttä alueellisiin medioihin sekä huomioimalla paikallisyhdistyksille tärkeät asiat Asuntomme-lehden sisällöissä.
Hallinto ja talousHallituksemme on asiantunteva ja verkostoitunut ja taloutemme on vakaa.

- Kirkastamme hallituksen roolia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja hyödynnämme hallituksen jäsenten asiantuntemusta ja kontaktiverkostoja asumisasioiden edistämiseksi.

- Hoidamme taloutta säästäväisesti ja vastuullisesti toiminnan tarkoituksenmukaisuus huomioiden ja etsimme taloudellisia kumppaneita toiminnan kehittämiseksi. Yläkuva: 
Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen avaamassa huhtikuista Liittokokousta Helsingin Hotel Arthurissa. Kuvassa myös varapuheenjohtaja Sami Auersalmi. Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Pasi Nieminen ja sihteerinä Anne Viita.


Takaisin sivun alkuun