Kasvavat asumiskulut koskevat kaikkia

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo vastasi Asuntomme-lehden kysymyksiin sähköpostitse ja toi esiin vastauksissaan valtion mahdollisuuksia vaikuttaa taloudelliseen poikkeustilanteeseen.

Mitä mieltä olet asumisen kustannuksista kasvukeskuksessa, kun asiaa mietitään pieni- ja keskituloisen asukkaan näkökulmasta?

Asumiskustannukset ovat voimakkaassa nousussa ja tämä tulee vaikeuttamaan pieni- ja keskituloisten elämää niin kasvukeskuksissa kuin koko Suomessa. Asumisen kustannusten nousu pienentää taloudellista liikkumatilaa ja on pakosti pois muusta kulutuksesta. Siksi on tärkeää, että näitä vaikutuksia pyritään huomioimaan asuntopolitiikan lisäksi erityisesti sosiaaliturvan ja asumisen tukien kehittämisessä. Myös kohtuuhintaisten asuntojen riittävä rakentaminen on keskiössä.

Miten varmistetaan vallitsevassa asumiskustannusten tilanteessa pienituloisten ja yksinasuvien pärjääminen taloudellisesti? Ollaanko pienituloisten asukkaiden tilannetta helpottamassa jollain toimin syksyn ja talven varalle, kun elinkustannusten on ennustettu kohoavan rajusti?

Kasvavat asumiskulut koskettavat kaikkia, mutta erityinen huoleni on ollut haavoittuvassa asemassa olevissa ihmisissä. Päätimme hallituksen budjettiriihessä toimista, jotka auttavat jo tulevana syksynä ja talvena. Niihin sisältyy sekä energian hintaa madaltavia toimia, kuten alempi sähkön arvonlisävero sekä määräaikainen sähkötuki ja mahdollisuus sähkölaskun osittaiseen verovähennykseen. Myös asumislisän lämmityskustannuksia korotetaan useisiin sosiaaliturvaetuuksiin tehdään tasokorotuksia.

Suomen tilannetta auttaa hieman se, että olemme jo varhain satsanneet energiatehokkuuteen sekä uusiutuviin ja hajautettuihin energiamuotoihin. Olemme laittaneet liikkeelle tukea kotitalouksille öljy- ja kaasulämmityksestä irtautumiseen ja maalämpöön siirtymiseen ja erilaisiin energiaremontteihin. Lisäksi käyttöön saadaan uutena työkaluna valtion takaamat energiaomavaraisuuslainat, jotka mahdollistavat muun muassa energiaremontteja ihmisille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille.

Onko loppuhallituskaudella odotettavissa asumiseen liittyviä muutoksia lainsäädäntöön?

Esimerkiksi asuntorakentamisen pitkää korkotukimallia koskeva lainsäädäntöhanke on valmistumassa ja ASP-lainsäädännön ehtoja parannettiin niin, että ensi vuonna lainat tulevat entistä useamman ulottuville ja lainaa on mahdollista saada aikaisempaa enemmän. Vuokralla asuminen voi olla hyvä ja toimiva asumismuoto monelle, mutta samaan aikaan on hyvä, että myös omistusasuminen on saavutettavissa oleva vaihtoehto.

Näetkö tarvetta ARA-asuntotuotannolle tulevaisuudessa?

ARA-asuntotuotannolle on tarvetta tulevaisuudessakin ja se tulee säilymään olennaisena osana asuntotuotantoa tukemassa vapaarahoitteista asuntotuotantoa. Korkotukivaltuuden määrä on pidetty viime vuosina korkealla tasolla. Olemme juuri tämän syksyn hallituksen budjettiriihessä varmistaneet myös sen, että erityisryhmien investointiavustusten riittävä taso on turvattu myös tulevana vuotena.

Onko asunnottomuuteen liittyen tulossa jotain toimia, joilla pystytään vähentämään sitä?

Käynnistimme hallituksessa ympäristöministeriön johdolla yhteistyöohjelman keskeisten kaupunkiseutujen, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä ja poistamiseksi vuoteen 2027 mennessä. Osana ohjelmatyötä kunnat ovat saaneet sosiaali- ja terveysministeriöstä valtionavustusta asunnottomuutta vähentävien palveluiden kehittämiseksi.

Haluan erikseen nostaa vielä esiin asumisneuvonnan tärkeyden. Asumisneuvonnalla ennaltaehkäistään asumiseen liittyviä ongelmia ja asunnottomuutta. Tämä on tärkeä keino estää huono-osaisuuden syvenemistä, sillä eri elämän osa-alueet liittyvät tiivisti toisiinsa. Ensi vuonna asumisneuvonnan saatavuutta parannetaan tekemällä siitä lakisääteistä. Asumisneuvonta turvataan yhdessä kuntien kanssa, ja sitä on oltava tarjolla asumismuodosta riippumatta. Erityisiksi painopisteiksi tässä työssä on tunnistettu nuoret ja maahanmuuttajat.

Mikä on asuntopoliittisen kehittämisohjelman tilanne?

Asuntopoliittisen kehittämisohjelman ja selonteon toimenpiteitä toteutetaan nyt ja tulevina vuosina. Monia sinne kirjattuja lainsäädäntömuutoksia, kuten ASP-järjestelmää koskevat parannukset ja pitkän korkotukimallin muutokset on jo toteutettu tai ne ovat työn alla.

ARA vaatii pankkien kilpailuttamista, mutta käytännössä vain yksi pankki tarjoaa tällä hetkellä rahoitusta ARA-tuotannolle. Miten säädökset ja todellisuus saataisiin kohtaamaan?

Rahoitusjärjestelmä on toiminut toistaiseksi yllättävänkin hyvin, vaikka yksi toimija on erityisen tärkeässä asemassa. On kuitenkin totta, ettei tilanne ole ihanteellinen. Tulevaisuudessa olemme etsimässä keinoja löytää uusia rahoituksen tarjoajia niin, että tuotanto ei lepäisi yksillä harteilla ja alalle saataisiin lisää kilpailua.

Ministeri Maria Ohisalo toi valtiovallan tervehdyksen elokuun lopulla pidetyille Vuokralaispäiville videotervehdyksen kera. Ohisalon tehtäviin kuuluu ympäristöministeriössä myös asumiseen liittyvät asiat.


Takaisin sivun alkuun