Liittokokous nosti esiin ARA-asuntojen merkityksen

Vaalean kokouspöydän ääressä näkyy kuusi naista ja yksi mies. Pöydällä on kahvikuppeja ja pientä syötävää. Puheenjohtaja Suna Kymäläinen on noussut seisomaan puhuakseen kokoukseen osallistujille.

Vuokralaiset ry:n liittokokouksessa huhtikuun lopussa nostettiin esiin ARA-asuntojen merkitys yhteiskunnassa. Kohtuuhintaisia ARA-asuntoja tulee tuottaa kaikissa suhdannetilanteissa ja asumisoikeusasuntojen valtion tukea ei saa lakkauttaa. Asumistuen leikkauksista tulisi toteuttaa seurantatutkimus.

Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen kiteytti avauspuheessaan huolen yhteiskunnallisesta tilanteesta.

–  Yhteiskuntamme elää nyt murrosvaihetta monella tavalla. Ulkoinen turvallisuudentunne on koetoksella sotien ja levottomuuksien takia ja sisäisesti meitä koettelee hallituksen ajama hurja talouskuuri ja politiikka, joka vie meitä kohti luokkayhteiskuntaa. Meillä myös maalataan koko ajan synkkää kuvaa tulevaisuudesta sekä Suomessa että maailmalla. Ei ihme, että lapset ja nuoret voivat huonosti, totesi Kymäläinen ja korosti, että kyse on pitkälti päättäjien tekemistä arvovalinnoista.

– Tosiasioilta, kuten käynnissä olevilta sodilta ei voi sulkea silmiään, mutta en usko, että Suomi lähtee taloudelliseen nousuun pelkkää keppiä ja isoja saksia heristelemällä. Tarvittaisiin porkkanoita, jotka luovat ihmisille toivoa paremmasta. Tosiasia kuitenkin on, että maamme taloudellinen tilanne ei ole niin huono, että tarvittaisiin näin rajuja toimenpiteitä, joita nykyinen hallitus esittää ja on laittanut toimeen. Monet taloustieteilijät ovat tuoneet esiin, että maltillisempikin säästötahti riittäisi. Kyse on siis valinnoista, joita nyt tehdään.

 

Edunvalvontaa tarvitaan entistä vahvemmin

Vuokralaiset ry:n tehtävänä on Kymäläisen mukaan puhua vuokra- ja asumisoikeusasumisen puolesta.

– Haluamme nostaa esiin asumiseen liittyvien tukitoimien tärkeyden, jotta jokaisella suomalaisella olisi turvallinen koti niin asumisrauhan kuin myös talouden puolesta. Vuokralaiset ry vaatii, että asumistuen leikkauksen vaikutuksista tehdään jollain aikavälillä tutkimus ja tarvittaessa arvioidaan tilanne uudelleen tulosten pohjalta. Samoin vaadimme, että ARA-asuntoja tuotetaan kaikissa suhdannetilanteissa, sillä kohtuuhintaisia asuntoja ei synny muilla keinoin. Tavallisille palkansaajille tarvitaan nykyistä enemmän asuntoja, joihin heillä on varaa, painotti Kymäläinen puheessaan.

Vuokralaiset ry vaatii myös, että asumisoikeusasuntojen valtion tuen lakkauttaminen vuoden 2026 alusta pitää arvioida uudelleen.

– On silkkaa järjettömyyttä, että monella tavalla toimiva järjestelmä ajetaan alas tieten tahtoen ideologisin perustein. Valtiontaloudelle järjestelmä ei ole merkittävä riski edes nykyisellään ja, järjestelmää pystyttäisin kehittämään siten, että siihen liittyvät pienet valuviat saataisiin korjatuksi.

 

Kallis asuminen otetaan annettuna

Myös toiminnanjohtaja Anne Viita totesi esitellessään kahden aiemman vuoden toimintakertomuksia, että toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti nykyisen hallitusohjelman astuttua voimaan.

– Ikävä kyllä kuluva vuosi on osoittanut, että hallitusohjelmassa ei ole neuvotteluvaraa. Olemme vastustaneet muutoksia asumistukiin, toimeentulotukiin sekä valtion tukiin asuntotuotannolle ja meidän kanssamme huolen tilanteesta jakavat myös monet isot vuokranantajat sekä Rakli, Rakennusteollisuus ja Kiinteistöliitto. On todella ikävää, että asioiden juurisyystä eli asumisen kalleudesta ei edes puhuta, vaan se otetaan annettuna. Esimerkiksi rakentamisen kustannuksia ei ole läpinäkyvästi käsitelty, totesi Viita ja harmitteli myös selkeää asennemuutosta.

– Kun ennen ajateltiin, että pienituloinenkin voi olla kunnollinen kansalainen, nyt hallituksella näyttää olevan vallalla toisenlainen ajattelutapa.

Liittokokousedustaja ihmetteli yleiskeskustelussa sitä, että asiantuntijoiden lausunnot eivät tunnu vaikuttavan hallituksen päätöksissä. Toinen edustaja otti puoletaan kantaa siihen, että nyt tunnutaan tehtävän 90-luvun laman virheet uudelleen.

– Asia näkyy myös valiokuntatyöskentelyssä. Vaikka 90 % asiantuntijoista on tuonut esiin esimerkiksi asumistuen leikkausten tuomat ongelmat, valiokunnan kokouksissa hallituspuolueiden enemmistöedustut ajaa muutokset läpi, kertoi neljättä kauttaan kansanedustajana toimiva Kymäläinen.

 

Huoneenvuokralain uudistus vaatii paljon resursseja

Tulevan toimintakauden osalta toiminnanjohtaja toi esiin, että huoneenvuokralain lakimuutostyöryhmän työskentely vaatii Vuokralaisista oletettua enemmän työaikaa. Muilta osin Viita kertoi, että VKL:n edunvalvontatyö jatkuu entisellään vuokra- ja asoasumisen osalta.

– Nyt käydään tiukkaa kädenvääntöä vuokranantajien kanssa huoneenvuokralain kirjauksista. Vuokralaisiin kohdistuva asennemuutos tuntuu vaikuttavan myös tähän asiaan. Meidän tehtävänämme on pitää huolta, että lakiin ei tule asukkaiden kannalta epäedullisia kirjauksia, korosti Viita.

Liittokokouksessa vahvistettiin vuosikertomukset ja tilinpäätökset vuosilta 2022 ja 2023 sekä myönnettiin hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille vastuuvapautus. Kokous hyväksyi myös seuraavan liittokokouskauden toiminta-ohjelman vuosille 2024–2026 kuitenkin niin, että ohjelmaan lisätään maininnat alv- ja tukimuutosten vaikutuksista. Hallituksen arvonlisäveron korotus, eikä yhdistysten tukiin kohdistuvat leikkaustoimet olleet vielä tiedossa ohjelmaa tehtäessä.

Liittokokous päätti myös ottaa käyttöön vuoden 2024 alusta lähtien puheenjohtajalle maksettavan tuhannen euron vuosikorvauksen puheenjohtajan tehtävistä.

Liittokokouksessa käsiteltiin myös Koivukylän vuokralaisyhdistyksen aloite suunnitelmallisesta talvikunnossapidosta, johon hallitus totesi vaikutettavan muun muassa kuntapäättäjäyhteistyöllä ja asian nostamisella esiin Asuntomme-lehdessä.

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen avasi liittokokouksen puheellaan. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Nieminen ja sihteeriksi Anne Viita.

Vuokralaiset ry:n hallitus

vuosille 2024–2026

• Hallituksen pj: Suna Kymäläinen, kansanedustaja

•Hallituksen vpj: Tero Strand, JHL

•Heidi Åkerfelt, JHL

•Miisa Tervala

•Egezona Kllokoqi-Bublaku, PAM

•Timo Nieminen, Ammattiliitto Pro

•Anne Vuori, HKVY

Varalla:

•Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto

•Pasi Nieminen, Ammattiliitto PRO

•Antti Koskela, TEHY

Takaisin sivun alkuun