Laki asumisneuvonnan tuesta eduskunnan käsittelyyn

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, joka koskee asumisneuvonnan tukea kunnille. Määräaikaista lakia esitetään vuosille 2023–2027. Lakiesityksen tavoitteena on ehkäistä asumisen ongelmia ja asunnottomuutta parantamalla asumisneuvonnan saatavuutta asumismuodosta riippumatta.

Asunnottomuus on ilmiönä muuttunut. Nykyisin asunnottomuusriski liittyy yhä enemmän taloudellisiin ongelmiin, mistä johtuvia asuntojen menetyksiä voidaan ehkäistä asumisneuvonnalla