Leikkaukset lisäävät lapsiperheköyhyyttä

Mielestäni nyt olisi leikkausten sijaan hyvä hetki lisätä valtion tukemaa ARA-asuntotuotantoa. Se tukisi heikkenevää työllisyyttä ja helpottaisi pienipalkkaisten ihmisten asumista erityisesti kaupungeissa.

Hallitusohjelmassa esitetyt ARA-tuotannon heikennykset vaikeuttavat kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Yhdessä asumistukien satojen miljoonien leikkausten kanssa ne lisäävät lapsiperheköyhyyttä ja perheiden syrjäytymistä.

Hallitusohjelmassa puhutaan ARA-asuntotuotannosta suhdanteiden tasaajana ja ns. vastasyklisenä tuotantomuotona. Se on täysin ristiriidassa ARA-järjestelmään kaavailtujen leikkausten kanssa. ARA-asuntotuotannon lisääminen vaikuttaisi nopeasti rakennusalaan. Panostukset tulisivat huomattavilta osin takaisin verotuloina valtiolle.

Kiinteistöhuolto mukaan lukien koko rakennettu ympäristö työllistää lähes 550 000 työllistä. Varsinaisen rakentamisen tuotannon pudotus heijastuu muualle kiinteistösektoria lähellä oleviin toimialoihin kuten kauppaan, logistiikkaan ja palveluihin.


Päivi Niemi-Laine
Puheenjohtaja (23.11.2023 saakka)
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, JHL


Takaisin sivun alkuun