Lakineuvojamme vastaa

Vihreän lakikirjan kansi taustallaan kerrostaloja ja niiden piha-alue.

Lähetä kysymyksiä lakineuvojalle: toimisto@vuokralaiset.fi


Pitääkö putkiremontista antaa vuokrahyvitystä?

Kysymys: Joudun muuttamaan putkiremontin takia toiseen asuntoon kolmeksi kuukaudeksi, koska asunnossa ei voi remontin aikana asua. Vuokranantaja tarjosi toiselta paikkakunnalta asuntoa väistöasunnoksi, mutta haluan asua kotipaikkakunnallani. Hän myös kieltäytyi vuokrahyvityksestä koko remontin ajalta.

Pitääkö minun suostua ottamaan vastaan vuokranantajan ehdottama asunto välttyäkseni maksamasta kaksinkertaista vuokraa ja voiko hän kieltäytyä väistöasunnon tarjoamisen nojalla vuokrahyvityksistä?


Vastaus: Vuokralaisella on oikeus kohtuulliseen vuokranalennukseen siltä ajalta, kun asuntoa ei ole voinut normaalisti käyttää. Kyseeseen voisi tilanteessasi tulla pelkän niin sanotun varastovuokran maksaminen, eli vuokraa maksettaisi siitä, että osa tavaroistasi on asunnossa myös remontin ajan. 

Vuokralaisella ei ole velvollisuutta ottaa vastaan vuokranantajan tarjoamaa sijaisasuntoa, eikä vuokranantajalla myöskään ole velvollisuutta tarjota sijaisasuntoa. Vuokralaisen oikeus vuokranalennukseen ei poistu, vaikka vuokranantaja tarjoaisikin sen sijaan sijaisasuntoa.


Vuokrasopimukseni päättyy kuun viimeinen päivä. Milloin minun täytyy palauttaa avaimet vuokranantajalle?

Vastaus: Lain mukaan muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä, jos muuta ei ole sovittu. Muuttopäivänä puolet asunnosta tulee luovuttaa vuokranantajan hallintaan. Tämän jälkeisenä päivänä asunto tulee luovuttaa kokonaisuudessaan sekä antaa avaimet vuokranantajalle. Hyvän vuokratavan mukaisesti kannattaa sopia vuokranantajan kanssa, miten avainten palauttaminen ja lopputarkastus tehdään, jotta vältytään epäselvyyksiltä.

Avainten palauttamisesta kannattaa pyytää vuokranantajalta kuitti.


Pitääkö yhtiön julkaista tiedotteet kahdella kotimaisella kielellä?

Kysymys: Onko kaksikielisen kunnan 100-prosenttisesti omistamassa vuokrataloyhtiössä asuvalla ruotsinkielisellä asukkaalla oikeus saada palvelua (esim. tiedotteet tulevista remonteista tms.) äidinkielellään ruotsiksi?

Vastaus: Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen mukaan asiaa on arvioitava kielilain (423/2003) 24 §:n perusteella. Tämän säännöksen perusteella valtion liikelaitoksen sekä sellaisen palvelua tuottavan yhtiön, jossa valtiolla taikka yhdellä tai useammalla kaksikielisellä kunnalla taikka erikielisillä kunnilla on määräämisvalta, on annettava palvelua ja tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi toiminnan laadun ja asiayhteyden edellyttämässä laajuudessa ja tavalla, jota kokonaisuutena arvioiden ei voida pitää yhtiön kannalta kohtuuttomana.

Jos kyseessä on kaksikielisen kunnan 100-prosenttisesti omistamaa vuokrataloyhtiötä, yhtiön on suoraan kielilain nojalla julkaistava keskeiset tiedotteet molemmilla kielillä. Mitä keskeisemmästä palvelusta tai tiedottavasta toiminnasta on kyse, sitä suuremmalla syyllä palvelu tulisi antaa tai tiedote tulisi julkaista molemmilla kielillä, jotta kaikki asukkaat saisivat palvelun ja tiedotteen omalla kielellään.


Takaisin sivun alkuun