Malviina haluaa vaikuttaa hallituksessa

Malviina Peltonen puhumassa Vuokralaiset ry:n seminaarissa mikrofoni kädessään.

Malviina Peltoselle hallitustyöskentely on tuonut mielenkiintoisen näkökulman asumiseen. Malviina kävi kertomassa Vuokralaispäivillä kokemuksistaan.

Kun Malviina muutti A-Kruunun vastavalmistuneeseen taloon Vantaan Kivistöön vuonna 2018, hän koki talon tunnelman yhteisölliseksi ja halusi edistää asiaa omalta osaltaan. Hän perusti talolle Facebook-ryhmän, jota kautta sai koottua aktiiviryhmän, joka alkoi toimia yhdessä talon asioiden edistämiseksi. Malviinasta tuli asukastoimikunnan puheenjohtaja.

– Motivoiduin hoitamaan ensin oman talon asioita ja sitten halusin päästä vaikuttamaan kaikkeen A-Kruunun asumiseen ja päädyin hakemaan hallituksen jäsenyyttä, kertoo Malviina.

A-Kruunun taloissa jokainen asukastoimikunta voi tehdä esityksen hallituksen jäsenestä. Kandidaatit lähettävät yhtiöön ansioluettelonsa sekä vapaamuotoisen hakemuksensa, joiden perusteella yhtiökokous valitsee edustajat hallitukseen.

– Koen, että valintatapa on hyvä. Sitä kautta nousee juuri ne henkilöt esiin, jotka ovat motivoituneita hoitamaan yhteisiä asioita. Omassa vapaamuotoisessa hakemuksessani kerroin rehellisesti kuinka hyvä tyyppi olen ja se riitti, kertoi Malviina naurahtaen.

Hallitustyöskentely vastasi odotuksia

– Työskentely on avartanut näkemyksiäni asumisesta. Ehkä katsoin aluksi asioita vain asukkaan kuplasta, mutta tehtävän myötä olen nähnyt laajemmin. On antoisaa, kun saa tuotua asukkaiden näkemyksiä hallituksen tietoon, osallistua keskusteluun ja olla mukana päättämässä asioista, kertoi Malviina.

Asukasjäsenet myös perehdytettiin tehtävään huolellisesti käyden läpi juridisia seikkoja sekä yrityksen toimintaa. A-Kruunun hallituksessa on kaksi asukasedustajaa.

– Perehdytyksellä oli tärkeä merkitys, sillä se avasi, mitä minulta odotetaan ja mitä työskentely pitää sisällään. Työskentelyn laajuus yllätti siitä huolimatta. Toinen yllätys oli, kuinka mielenkiintoista on seurata uudisrakentamisen prosessia läheltä ja yksittäisten kaupunginosien kehittämistä, kertoi Malviina, joka haluaa pitää erityisesti asuvien asukkaiden ääntä esillä hallituksessa.

– Olen halunnut varmistaa, että hallituksessa ollaan tietoisia siitä, mitä mieltä asukkaat ovat asumisestaan ja että asukastyytyväisyyttä edistetään. Olen myös ollut tyytyväinen siihen, miten asukkaat on otettu huomioon, totesi Malviina, joka kertoi myös, ettei hallitusjäsenyyden vaatima salassapitovelvollisuus ole hänen mielestään tuottanut ongelmia.

Hallituksen päätökset eivät ole salaisia, mutta poikkeuksiakin on. Liikesalaisuuksista, yksittäistä henkilöä koskevista asioista ei saa kertoa hallituksen ulkopuolelle. Tai tiedoista, joiden julkistaminen voi vahingoittaa yhtiön etua.

Yhteydenottokanavia voisi olla enemmän

Muut A-Kruunun talojen asukkaat ottavat yhteyttä hallituksen jäseniin jonkin verran sähköpostitse. Malviina kaipaa erityisesti eri talojen asukasaktiiveille parempia yhteydenpitovälineitä. Silloin myös viestit hallituksesta asukkaille kulkisivat jouhevammin.

– Tarvittaisiin ehkä lisää viestintäkanavia, jotta asukasaktiivien yhteistoiminta kehittyisi. Korona on tietysti tuonut omat haasteensa, kun ei ole voinut tavata kasvotusten, mutta jatkossa pitäisi kehittää muitakin taloja, joilla asukastoimikunnat pääsisivät matalalla kynnyksellä viestimään asioista keskenään, pohti Malviina.

A-Kruunulla on käytössä neljä kertaa vuodessa sähköpostitse lähetettävä Asukasposti, jossa tuodaan ajankohtaisia asioita läpi, muun muassa hallituksen asukasedustajien terveisiä.

Muiden osallistujien vinkkejä viestintään

Vuokralaispäivien yleisössä oli useita hallituksen asukasedustajia. Tässä tamperelaisen ja hämeenlinnalaisen osallistujan vinkit hallituksen ja asukkaiden väliseen viestintään.

Hämeenlinnan kaupungin vuokra-asuntoyhtiön hallituksessa on aina varattuna pykälä asukastoiminnan asioille. Siten asukkaiden asiat tulevat säännöllisesti käsitellyiksi hallituksessa.

Tampereen M2-Kodeissa puolestaan asukasneuvosto kokoaa neljästi vuodessa asukkaiden viestit hallitukselle, joka käsittelee asiat ja tuo ne takaisin asukasneuvostoon.

Yläkuva:
A-Kruunu Oy:n hallituksen jäsen Malviina Peltoselle hallitustyöskentely on ollut positiivinen kokemus, jota hän suosittelee kaikille, jotka haluavat vaikuttaa omaan asumiseensa.