Ajankohtaista järjestö- ja koulutusasiaa

Kuntavaalit kolkuttavat ovelle

Kunnan ylimmät päättäjät valitaan joka neljäsvuosi kuntavaaleissa. Kuntalaiset ovat avainasemassa valitessaan päättäjiä. Kuntavaaleissa linjataan kunnan arvot, millaista asuntopolitiikkaa tehdään, millaisia palveluja kunnassa painotetaan ja tuotetaan.

Vuokralaiset ry toivoo jäsenistönsä osallistuvan kuntavaalitilaisuuksiin aktiivisesti. Asumisen hinnan näkökulmasta olennaisia kysymyksiä ovat tonttien saatavuus ja sijainti. Ehdokkailta voi kysyä suhtautumista valtion lainoittamiin vuokra-asuntoihin, niihin kunnallisiin vuokra-asuntoihin, joiden edullisuutta usein ihmetellään. Onko Sinun kunnassasi kiinnostusta tehdä vetovoimaista asuntopolitiikkaa, jossa ihmisille löytyy tarpeita ja tuloja vastaavia asuntoja?

Asumiseen liittyy vahvasti lähipalvelut ja liikenneratkaisut. Juuri Sinä olet oikea henkilö kertomaan mielipiteesi kuntasi kehityksestä.

Muista käyttää äänioikeuttasi 13.6. tai äänestää ennakkoon 26.5. – 8.6.!


ANNE VIITA
Toiminnanjohtaja
Vuokralaiset VKL ry