Laki yhteishallinnosta on uudistumassa

Vuokralaispäivien osallistujat totesivat, että asukkaat haluavat vaikuttaa etukäteen, ei vain jälkikäteen valvomalla.

– Yhteishallintolain uudistuksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa vuokralaisten asemaa. Laista halutaan joustava, jotta se soveltuisi erilaisten yhtiöiden toteutettavaksi. Tavoitteena on erityisesti edistää sähköisiä menettelytapoja sekä selkeää viestintää asukkaille, kertoi asiasta esityksen Vuokralaispäivillä pitänyt KOVA ry:n toimitusjohtaja Jouni Parkkonen. KOVA ry edustaa kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajia.

Uusi laki tavoittelee myös hallituksen asukasedustajien valintatavan ja asukastoimikuntien tehtävien päivittämistä, yhtiön velvoittamista yhteishallintolain toteuttamiseen sekä muun muassa valvojan roolin selkeyttämistä. Myös asumiseen liittyvät palvelut haluttaisiin jatkossa sisällytettävän omakustannusvuokraan.

Parkkonen korosti KOVA:n kantana, että toimiva yhteishallinto tarvitsee aktiivisia asukkaita ja siksi tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja. Samalla hän totesi, että halu kehittää toimintaa pitää lähteä asukkaista, mutta yhtä lailla yhtiöillä pitää olla halu ja ymmärrys aktivoida asukkaita. 

– Esimerkiksi sähköisillä toimintatavoilla voi olla merkittävä rooli erityisesti nuorempien asukkaiden aktivoimisessa mukaan asukastoimintaan. Kokoustamiseen perustuva toimintamalli on monille vieras ja koetaan usein byrokraattiseksi. Siksi rinnalle tarvitaan uusia tapoja. Toivomme, että uudistus toisi lakiin joustavuutta, jotta asukastoiminnan kehittäminen olisi lain mukaan jouhevaa niin sadan asunnon yhtiössä kuin kymmenien tuhansien asuntojen yhtiössä, totesi Parkkonen.

Vuokralaiset ry on samoilla linjoilla KOVA ry:n kanssa sähköisistä kokouskäytäntöjen käyttöönotosta, mutta esimerkiksi asukastoimikunnan tehtävien määrittelyssä näkemyksissä on eroa. Vuokralaiset ry ei halua, että asukkailta otetaan pois mahdollisuus vaikuttaa etukäteen taloudellisesti merkittäviin talotason asioihin kuten pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmiin.

– Asukkaat haluaisivat päästä vaikuttamaan etukäteen, ei vain jälkikäteen valvomaan, totesi myös keskusteluun Vuokralaispäivillä osallistunut asukas.

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa tulee syksyn aikana lausuntokierrokselle ja ensi keväänä eduskunnan käsiteltäväksi. Uuden lain on tarkoitus astua voimaan vuoden 2022 aikana. Vuokralaiset ry tiedottaa lain edistymisestä verkkosivuillaan.


Takaisin sivun alkuun