Korkotukilainsäädäntöä yritetään uusia toimivammaksi

Ympäristöministeriö valmistelee lakimuutoksia, joilla kehitetään vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa koskevaa korkotukimallia. Vuokralaiset ry pitää lakiuudistusta tarpeellisena.

Pitkillä 40 vuoden korkotukilainoilla tuetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista. Asukkaat näihin asuntoihin valitaan sosiaalisin perustein.

– Pitkällä korkotuella rakennutetaan Suomeen vuokra- ja asumisoikeusasuntoja, jotka pysyvät kohtuuhintaisina vuosikymmeniä eli ovat asukkaiden kannalta turvallisia asuntoja. Nykyisessä markkinatilanteessa, jossa asumisen hinta on jo historiallisen korkea, ARA-asuntojen tarve on entistä suurempi. Siksi on hyvä, että tätä järjestelmää uudistetaan, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

 

Tarvitaan myös pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa

Hallitusohjelman mukaan pitkää korkotukimallia pyritään kehittämään siten, että tukijärjestelmästä tulee nykyistä kannustavampi.

– Vuokralaiset ry:n lausunnossa korostamme nimenomaan sitä, että järjestelmästä pitäisi saada sellainen, että se kannustaa toimijoita tuottamaan uusia ARA-asuntoja kaikissa suhdannetilanteissa. Järjestelmään pitää saada mukaan myös pitkäjänteisyyttä, jotta toimijat uskaltavat suunnitella tuotantoa pitkälle tulevaisuuteen. Tällä hetkellä ollaan liian riippuvaisia vuosittain tehtävistä poliittisista päätöksistä, korostaa Viita.

 

Palvelullistuminen on tulevaisuutta

Vuokralaiset ry pitää hyvänä asiana myös asumisen palvelullistumisen huomioimista lakiuudistuksessa. Tällä hetkellä omakustannusvuokriin on mahdollista sisällyttää muun muassa verkkoyhteyden, autopaikan, saunan ja pesutuvan maksut. Palvelullistumisen myötä voi olla tarpeen laajentaa näitä mahdollisuuksia erilaisiin yhteiskäyttöpalveluihin, kuten vaikka yhteiskäyttöisen tavarapyörän tai auton tarjoamiseen asukkaille.

– Palvelullistuminen tulee voimistumaan ja on tärkeää, että myös vuokra- ja asumisoikeusasumisessa asukkailla on mahdollisuus saada nykyaikaisia palveluita. On kuitenkin tärkeää, että asia määritellään laissa riittävän selkeästi, että vuokrien ja vastikkeiden läpinäkyvyys varmistetaan, muistuttaa Viita.

Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle näillä näkymin syksyllä 2022.

Tuen määrää ja pitkän korkotukimallin toimivuutta voitaisiin ympäristöministeriön esityksen mukaan lisätä esimerkiksi seuraavilla keinoilla:

• Omavastuukoron alentaminen pysyvästi 1,7 %:iin.

• Korkotuen maksuaikaa pidennettäisiin nykyisestä 30 vuodesta.

• Kohtuullinen korjauksiin varautuminen vuokrissa sallittaisiin.

• Tasainen korkotuen maksu perusomavastuukoron ylittävästä korosta tai vaihtoehtoisesti prosenttiosuuden pienentyminen maltillisemmin.

• Lainojen takaisinmaksun etupainotteisuuden lisääminen edelleen

• Tarkastellaan mahdollisuutta, että ARA voisi hyväksyä joustavamman laina-ajan laajuudeltaan pienempiin tai kevyempiin perusparannushankkeisiin, jotta mahdollistettaisiin remonttien tekeminen ennen kuin talo on tullut peruskorjausikään.

Takaisin sivun alkuun