Linkkejä

Kasa värikkäitä pyykkipoikia.

A

Asianajaja Leena Partanen, maksullisia asianajopalveluita
http://www.leenapartanen-law.fi/

Ara, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus
ARA.fi

ARAn tietopankki - tietoa asumisesta ja asuntomarkkinoista

Asukasdemokratia valtion tukemissa vuokrataloissa, ARA.fi

Asukasvalinta ARA-vuokra- ja osaomistusasuntoihin, ARA.fi

Asokodit, Suomen suurin asumisoikeusasuntojen omistaja
Asokodit.fi
 

F

Finlex, ajantasaista tietoa laeista
Finlex
 

I

International Uniton of Tenants
IUT.nu
 

J

Järjestyslaki, Finlex.fi
Järjestyslaki
 

K

Kela
Kela.fi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä -esite
Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä -esite

Kiinteistöliitto
Kiinteistöliitto.fi

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot
Suomenpankki.fi

Kuluttajariitalautakunta
Kuluttajariita.fi
 

L
Lindorff:in ohjeita myöhästyneen maksun hoitamiseen
maksumyohassa.fi

Lähestymiskielto, poliisi.fi
poliisi.fi
 

N

Naapuruussovittelu
Naapuruussovittelu.fi
 

O

Ohjeita onnettomuuksien ehkäisemiseen ja vaaratilanteissa toimimiseen
Varaudu.info
 

S

Suomen Vuokranantajat, valtakunnallinen vuokranantajien etujärjestö
Vuokranantajat.fi
 

T

Taloyhtiö.net
Taloyhtiö.net


Takuusäätiö, apua talous- ja velkaongelmiin
Takuusaatio.fi


Tilastokeskus, elinkustannusindeksin pisteluvut
Stat.fi
 

V

Viivekorko- ja veronlisäyslaskuri
Vero.fi
 

Y

Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö