Linkkejä

A

Asianajaja Leena Partanen, maksullisia asianajopalveluita
http://www.leenapartanen-law.fi/

Ara, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus
ARA.fi

ARAn tietopankki - tietoa asumisesta ja asuntomarkkinoista

Asukasdemokratia valtion tukemissa vuokrataloissa, ARA.fi

Asukasvalinta ARA-vuokra- ja osaomistusasuntoihin, ARA.fi

Asuntosäätiö, Suomen suurin asumisoikeusasuntojen omistaja
Asuntosaatio.fi


F

Finlex, ajantasaista tietoa laeista
Finlex


I

International Uniton of Tenants
IUT.nu


J

Järjestyslaki, Finlex.fi
Järjestyslaki


K

Kela
Kela.fi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä -esite
Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä -esite

Kiinteistöliitto
Kiinteistöliitto.fi

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot
Suomenpankki.fi

Kuluttajariitalautakunta
Kuluttajariita.fi


L

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481

Laki yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa 1169/2022⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/482


Lindorff:in ohjeita myöhästyneen maksun hoitamiseen
maksumyohassa.fi

Lähestymiskielto, poliisi.fi
poliisi.fi


N

Naapuruussovittelu
Naapuruussovittelu.fi


O

Ohjeita onnettomuuksien ehkäisemiseen ja vaaratilanteissa toimimiseen
Varaudu.info


S

Suomen Vuokranantajat, valtakunnallinen vuokranantajien etujärjestö
Vuokranantajat.fi


T

Takuusäätiö, apua talous- ja velkaongelmiin
Takuusaatio.fi


Tilastokeskus, elinkustannusindeksin pisteluvut
Stat.fi


V

Viivekorko- ja veronlisäyslaskuri
Vero.fi

Y

Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö