Auton lataaminen yksityisissä osakehuoneistoissa

Kiinteistöliiton lakiasiainjohtaja Jenni Hupli vastasi Asuntomme-lehden tekemiin kysymyksiin vuokralaisen mahdollisuuksista ladata sähkö- ja hybridiauto yksityisissä osakehuoneistoissa.


Miten yksityisessä osakehuoneistossa asuva vuokralainen voi saada käyttöönsä sähköautojen latausmahdollisuuden?

Vuokralainen voi edistää latauspisteasiaa vuokranantajansa eli osakkaan kautta. Jos vuokralainen on vuorannut autopaikan taloyhtiöltä, voidaan latauspisteen käyttöön saamisesta sopia suoraan yhtiönkin kanssa. Yhtiö voi päättää antaa autopaikkavuokralaiselleen luvan muutostyön toteuttamiseen omalla kustannuksellaan. Vaihtoehtoisesti yhtiössä voi syntyä päätös toteuttaa latauspiste yhtiön toimesta, jolloin yhtiö ja autopaikan vuokrannut asukas voivat sopia korkeammasta autopaikkavuokrasta.  


Kuinka osakeyhtiötaloissa on keskimäärin hoidettu sähköautojen latausmahdollisuudet?

Latauspistepäätöksentekoon liittyvät kysymykset ovat lisääntyneet merkittävästi viime aikoina. Yhtiöissä, joissa latauskiinnostus on ollut vähäinen, on ollut yleisempää lähteä liikkeelle antamalla osakkaalle lupa latauspisteen toteuttamiseen muutostyönä. Lataustarpeen lisääntyminen ja ARA-tuet lataushankkeisiin ovat lisänneet yhtiön toimesta toteutettavia hankkeita.

 

Miten arvelet ko. tarpeen kehittyvän tulevaisuudessa?

Tarve taloyhtiöissä tapahtuvaan pitkäkestoisempaan lataamiseen lisääntyy merkittävästi tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen torjunta ja tuoreeltaan myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan osaltaan vauhdittavat autokannan vaihtumista kohti sähköautoja ja lataushybridejä. Syksylle odotetaan asunto-osakeyhtiölain muutosehdotusta, jolla olisi tarkoitus yksinkertaistaa sähköautolatauspistepäätöksentekoa taloyhtiöissä. Tämä ehdotus on tervetullut ja vauhdittaisi osaltaan päätöksiä.


Takaisin sivun alkuun