Opiskelija-asuntorakentaminen hyödyttää yhteiskuntaa

Hallituksen yksi keskeisistä tavoitteita on työllisyyden parantaminen Suomessa. Kuitenkin samaan aikaan taloustilanne vetää rakennusalaa alaspäin ja alan työntekijöitä uhkaa laajentuva työttömyys. Opiskelija-asuntojen rakentaminen tukee alan työllisyyttä ilman merkittäviä kustannuksia valtiontaloudelle.

Tarvetta uusille opiskelija-asunnoille on edelleen. Opiskelija-asuntojen käyttöaste on korkea, joten kaikille ei välttämättä löydy sopivaa asuntoa. Erityisryhmien investointiavustuksen ja asumistuen leikkaaminen heikentävät opiskelijoiden asemaa, kun sopivan hintaista asuntoa on hankala löytää.

Asuntorakentamisen volyymi heikkenee ja investointiavustusten leikkaaminen pahentaa tilannetta entisestään. Hankkeita perutaan, sillä yleishyödyllisillä opiskelija-asuntoyhteisöillä ei ole sellaisia pääomia, joiden avulla hankkeita toteutetaan ilman avustusta. Näin ollen toteutumatta jääneistä hankkeista ei kerry verotuloja, ja säästöksi tarkoitettu investointiavustusleikkaus päätyykin heikentämään valtiontaloutta.

Erityisryhmien investointiavustus ja opiskelija-asumiseen panostaminen ovat hallitukselle mainio työkalu Suomen taloustilanteen parantamiseen. Avustukset toteutuvat kustannusneutraaleina, kun avustuksiin panostettu summa palautuu verotuloina takaisin valtion kassaan. Samalla rakennusalan työllisyys paranee ja opiskelijoille riittää kohtuuhintaisia asuntoja.


Samu Salo
Puheenjohtaja
Insinööriliitto IL ry


Takaisin sivun alkuun