Uudet hallituksen jäsenet esitteillä

Vuokralaiset VKL ry:n uudet hallituksen jäsenet vastasivat Asuntomme-lehden kysymyksiin.

  1. Miksi taustayhteisösi haluaa olla mukana Vuokralaiset ry:n toiminnassa?

  2. Mikä asumiseen liittyvät asiat kaipaavat tällä hetkellä eniten parannusta ja miten ko. asioita pitäisi edistää?

  3. Mitä asioita itse arvostat asumisessa eniten?

Egëzona Kllokoqi-Bublaku, PAM

1. Haluamme olla mukana vaikuttamassa asuntopolitiikkaan, ja mahdollistaa jäsenistöllemme neuvonnan ja edunvalvonnan asumiseen liittyvissä kysymyksissä. 

2. Asuminen on ihmisen perusoikeus. Se, että asuminen vie palvelualojen työntekijöiltä pahimmillaan jopa 60 % käteen jäävistä tuloista, on kohtuutonta ja epäoikeudenmukaista. Asumisen korkeat kulut aiheuttavat myös sen, että pienituloisten asumistuen saajien joukko kasvaa jatkuvasti. Työssäkäyvien köyhyysriskit kasautuvat valitettavasti juuri PAMin alojen työntekijöille. PAM pitää erityisen tärkeänä, että pidetään huolta mahdollisuudesta kohtuuhintaiseen asumiseen.  Näin varmistetaan, että jokaiselle työssäkäyvälle jää asumiskulujen jälkeen rahaa myös muihin elämisen tarpeisiin.

Asuntojen hintojen kaksijakoinen kehitys haittaa alueellisesti työvoiman ja työpaikkojen kohtaamista, kun lähtöpaikkakunnilla ei saa omistusasuntoa kaupaksi, ja kasvukeskuksissa korkeat asumiskulut estävät pienituloisia asumasta lähellä työpaikkoja. Tämä johtaa siihen, että pienituloisilla menee työmatkoihin paljon aikaa, joka on poissa muusta elämästä. Myös liikenne lisääntyy. Jos kasvukeskuksissa olisi enemmän asuntoja, se laskisi asuntojen hintoja ja vuokria. Tähän voidaan vaikuttaa vain rakentamalla lisää asuntoja ja kaavoittamalla alueita monipuolisesti.  

3. Sitä, että asumiskulujen jälkeen jää rahaa muuhun elämiseen ja voi asua lähellä työpaikkaa. Aika on jokaisen ihmisen tärkein pääoma. Jokaisella tulee olla oikeus viettää aikaa muuhunkin kuin työhön ja työmatkoihin.  Tärkeää on myös, että asunto ja asuinympäristö on turvallinen ja viihtyisä.


Heidi Åkerfelt, JHL

1. Meillä on paljon jäseniä, jotka ovat vuokralaisia, joten tämä on tärkeä asia myös edunvalvonnan näkökulmasta.

2. Parannuksia voisi olla esimerkiksi vuokra-asuntojen saatavuus pienipalkkaisille, enemmän keskustelua vuokra-asuntojen tärkeydestä ja hyvien vuokranantajien käytäntöjen esiin tuominen. Mitä paremmin saadaan soviteltua vuokralla asumiseen liittyviä riitoja tai kiistoja, niin sitä parempi tulos.

3. Turvallisuus ja että oma koti tuntuu omalta.


Timo Nousiainen, Ammattiliitto Pro

1. Toimiva ja kohtuuhintainen vuokra-asuntomarkkina on tärkeä suomalaiselle yhteiskunnalle ja myös jäsenillemme. Haluamme osaltamme olla mukana vaikuttamassa, että Suomessa olisi kohtuuhintaisia, laadukkaita ja viihtyisiä vuokra-asuntoja niitä tarvitseville.

2. Etelä-Suomessa taitaa olla krooninen pula edullisista vuokra-asunnoista ja ainoa ratkaisu on lisärakentaminen. Ei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä, vaan vuokra-asuntojen tulee olla laadukkaista, viihtyisiä ja hyvin varusteltuja.

3. Viihtyisää ja toimivaa asuinympäristöä. Hyvin suunniteltua, hiljaista ja valoisaa asuntoa.


 Miisa Tervala, henkilöjäsen

1. Hallituksen jäsenenä minulla ei ole virallista taustayhteisöä, mutta koen kuitenkin, että edustan Vuokralaisten toiminnassa etenkin nuorten ääntä. Itsenäistyneistä nuorista suurin osa asuu vuokralla, joten nuoret ovat varsin iso osa Vuokralaisten kohderyhmästä. Itse lähdin mukaan toimintaan, koska olen kiinnostunut asumispolitiikasta ja koen, että Vuokralaiset tekee tärkeää edunvalvontatyötä vuokralaisten eteen.

2. Tällä hetkellä mielessäni on etenkin vuokra-asumisen kallis hinta, varsinkin isommissa kaupungeissa. Hintatason laskuun tulisi vaikuttaa esimerkiksi lisäämällä ARA-rahoitteista rakentamista, etenkin isoihin kaupunkeihin ja erityisryhmille, kuten opiskelijoille.

Toisena aiheena nostaisin etätyöskentelyn ja -opiskelun trendin ja sen vaikutukset asumiseen. Etätyöskentelyn ja -opiskelun trendiin tulisi mielestäni kiinnittää huomiota etenkin uusissa rakennusprojekteissa. Ihmisten odotukset omalta asunnoltaan nousevat, kun siitä tulee kodin lisäksi myös työpaikka. Tämä tulee varmasti vaikuttamaan esimerkiksi pienten asuntojen menekkiin sekä yhteiskäyttötilojen arvostukseen lähivuosina.

3. Asumista sanotaan usein hyvinvoinnin perustaksi, eikä turhaan. Arvostan sitä, miten laadukas asuminen tukee kaikkien muiden elämän osa-alueiden toimintaa sekä omaa hyvinvointiani. Lisäksi arvostan sitä, miten oman näköistä asumisesta voi tehdä.


Takaisin sivun alkuun