Teija Ojankoski Y-Säätiön johtoon

Teija Ojankoski hymyilemässä.

Teija Ojankoski aloitti maaliskuun alussa Y-Säätiön toimitusjohtajana. Ojankoski siirtyi tehtävään VAV-konsernin toimitusjohtajan paikalta.

– Y-Säätiöllä on syvä kokemus yhteiskunnallisesta tehtävästä asunnottomuuden hoitamisessa. Haluan olla viemässä asiaa eteenpäin varmistaen, että Suomessa saavutetaan EU:n tavoite, jonka mukaan asunnottomuus poistuu vuoteen 2030 mennessä, kertoo Ojankoski.

Vaikka eurooppalaisessa vertailussa Suomi on pärjännyt hyvin, laakereille ei voi jäädä lepäämään. Suomessa on yhä 4000 asunnotonta ja pitkäaikaisasunnottomuus on kasvamassa.

– Maailman myllerryksessä asunnottomuuden ehkäisytyötä ei saa päästää häviämään. Esimerkiksi soteuudistuksessa on riski, että kukaan ei ota koppia tästä asiasta, tähdentää Ojankoski.

Suomen etuna asunnottomuustyössä Ojankoski pitää pitkään vallinnutta yhteistä poliittista tahtotilaa asunnottomuuden ehkäisemiseksi, Asunto ensin -ohjelmaa ja muun muassa käytössä olevaa asumistukijärjestelmää.

Y-Säätiö kiinnosti tutkijataustan omaavaa Ojankoskea myös siksi, että säätiössä tehdään tärkeää asumisen tutkimus- ja kehitystyötä. Koulutukseltaan Ojankoski on filosofian tohtori.