Valveutunut rakennuttaja ottaa lajittelun huomioon asunnoissa

Harmaa muovinen kuivien jätteiden lajitteluastia asunnon sisällä.

Jätteiden lajittelu on usein vaikeaa, koska keittiöissä ei ole tilaa jäteastioille. Ara ei ohjeista suoraan asuntojen lajittelutilojen järjestämistä, mutta valveutunut rakennuttaja kuten Hoas, pitää huolta, että asukkailla on riittävästi astioita lajitteluun.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus vaatii valtion tuella rakennutetuilta vuokra- ja asumisoikeusasunnoilta tiettyjä hinta- ja laatukriteerejä, mutta suunnitteluohjeessa ei ole esitetty vaatimuksia asuntokohtaiseen jätelajitteluun. Ara kuitenkin ohjaa rakennuttajia käyttämään RT:n Toimivat talo -ohjekorttia, joissa on yksityiskohtaisia ohjeita jätteiden lajittelua edistävistä tiloista asunnoissa. Ara on ollut mukana RT:n korttien laadinnassa.

– Ohjekortin kriteeristö sisältää tarkastuslistatyyppisesti asuntosuunnittelun laatutekijöitä. Kriteeristössä on käsitelty eri luvuissa jätelajittelua asunnosta kiinteistön jätepisteelle, kertoo Aran yliarkkitehti Vesa Ijäs, eikä näe tarvetta kasvattaa varsinaisia jätetiloja asunnoissa.

– Tyypillisesti asunnon sisällä jätelajittelupiste on asunnon keittiössä. Jätteitä ei kuitenkaan ole tarkoitus säilöä asunnoissa kasvattamalla niille tarvittavaa huonetilaa, vaan asia voidaan näkemyksemme mukaan hoitaa kaluste- ja varusteratkaisuilla, toteaa Ijäs.

Ara julkaisee uuden täydennetyn rakennuttamis- ja suunnitteluoppaan kevään aikana. Oppaaseen ei ole tulossa suosituksia asuntojen jätelajitteluun liittyvien, mutta siinä tullaan muuten huomioimaan enemmän kestävän kehityksen mukaisia seikkoja, kuten rakennusmateriaalien kiertotalouden edistämistä.

Oikea määrä astioita helpottaa lajittelun aloittamista

Hoasin kiinteistöissä asukkailla on mahdollisuus lajitella seitsemää eri jätelajia: seka-, ja biojätettä, muovia, kartonkia, lasia, pienmetallia ja keräyspaperia siten, että asuntoihin sijoitetaan jätejakeita vastaava määrä astioita.

– Olemme laatineet ohjeistuksen jätteiden lajittelusta asunnoissa. Pyrimme siihen, että tarjoamme erillisessä ”lajittelukaapissa” lisäastioita kuivien jakeiden kierrättämistä varten perinteisen allaskaappiin sijoittuvan jäteastiaston lisäksi. Pyrimme soveltavaan ohjetta myös korjauksissa, jos se suinkin järkevästi onnistuu heikentämättä muun säilytystilan määrää, kertoo Hoasin rakennuttajapäällikkö Laura Pääkkönen.

Hoasissa nähdään, että tarjoamalla asukkaille oikean määrän astioita ilman, että asukkaan tarvitsee itse hankkia kierrätyslaatikoita, helpotetaan lajittelun aloittamista. Astioihin laitetaan myös jo valmiiksi kylkiin kuvatarrat, joissa kerrotaan, mitä ko. astioihin voi laittaa.

– Myös jätepisteille on laadittu omat suunnitteluohjeet. Jätehuoneissa on jokaiselle jätelajille omat ohjekylttinsä aina jätehuoneen seinillä. Lisäksi jätehuoneen seiniä on maalattu jäteastioiden mukaisilla väreillä, jolloin astiat pysyvät paremmin oikeilla paikoilla ja on helpompi löytää oikea astia, kertoo Pääkkönen.
 

Myös miellyttävä jätehuone edistää lajittelua

Myös perusparannusten ja viihtyvyyskorjausten yhteydessä Hoasissa kunnostetaan jätehuone tai siirrytään syväkeräykseen, jos se kohteessa toimii.

– Pyrimme siihen, että jätehuoneet ovat hyvin valaistuja, siistejä ja ilmanvaihto toimii. Lisäksi opasteiden pitää olla kunnossa. Sekin edistää lajittelun toteuttamista, kun jätetiloissa on miellyttävää asioida, toteaa Pääkkönen.

Vesa Ijäs antaakin Hoasille ja muille opiskelija-asuntojen rakennuttajille tunnustusta lajitteluasian edistämisestä innovatiivisella asenteella.

– Opiskelijat osaavat vaatia tällaisia ratkaisuja niin Helsingissä kuin muuallakin Suomessa. Opiskelijayhteisöissä tehdäänkin tämän asian osalta erittäin hyvää ja innovatiivista työtä, kehuu Ijäs.


Takaisin sivun alkuun