Kun kaikki ei mene kuin Strömsössä

Vuokralaiset ry:n lakineuvojat Sinna Sarlos ja Marika Honkanen pitivät Vuokralaispäivillä lakineuvontatuokion, jossa käytiin läpi yleisimpiä ongelmatilanteita, joita asumisessa tulee vastaan.

Sisään muuttaessa saattaa asunto olla edellisen asukkaan jäljiltä siivoton ja asunnossa voi myös olla jotakin korjattavaa.

– Jos asunto on sotkuinen, kannattaa ottaa yksityiskohtaiset kuvat tilanteesta ja ottaa yhteyttä vuokranantajaan. Siivotonta asuntoa ei tarvitse ottaa vastaan. Jos sovitte, että siivoat itse asunnon, pyydä kohtuullinen korvaus työstä ja sovi asia kirjallisesti. Korvauksen voi pyytää joko rahana tai vähennyksenä vuokrasta, kertoi Sinna.

Kuvaamisvinkki ja yhteydenotto vuokranantajaan pätee myös silloin, jos asunnossa on jotain korjattavaa.

- Jos sovitte, että korjaat asian itse, sovi vuokranantajan kanssa korjaustavasta ja korvauksesta. Näissä tapauksissa sinulla on oikeus odottaa, että vuokranantaja toimii viivytyksettä, neuvoi Sinna.

Huoneistossa käynnistä sovittava etukäteen

Vuokranantajalla on oikeus huoneiston kunnon valvomista tai asuntonäyttöä varten päästä huoneistoon, mutta siitä täytyy aina sopia vuokralaisen kanssa.

– Myös mahdolliset remontit ja korjaustoimenpiteet on tehtävä vuokralaiselle sopivana aikana. Vuokralaista suojaa aina kotonaan kotirauha, muistutti Marika.

Vuokranalennusta tarvittaessa

Niiltä päiviltä, joina asunto ei ole sovitussa kunnossa, esimerkiksi remontin ajalta, on vuokralaisella oikeus saada vuokranalennusta.

– Vuokranalennukseen on oikeus, vaikka remontti olisi taloyhtiön, ei vuokranantajan tekemä. Vuokranalennukseen ei ole kuitenkaan oikeutta, jos vuokralainen on itse aiheuttanut haitan, totesi Sinna.

Vuokranalennusvaatimus on hyvä tehdä huoneistokohtaisesti kirjallisena. Siinä täytyy tuoda esiin ehdotus vuokranalennuksen määrästä sekä aikaväli, jolta alennusta vaatii sekä peruste vaateelle.

Esimerkiksi vesivahinko voi aiheuttaa remontin, jonka aikana asunnossa ei voi asua. Silloin vuokralaisella on oikeus joko tuntuvaan vuokranalennukseen tai kokonaan vapautus remontin ajalta.

– Jos asunnossa kuitenkin säilytetään remontin ajan vuokralaisen tavaroita, voidaan periä ns. varastovuokraa, joka on yleensä 5 – 10 % kuukausivuokrasta, kertoi Sinna ja muistutti, ettei vuokranantajalla ole velvollisuutta tarjota vuokralaiselle sijaisasuntoa eikä vuokralaisella velvollisuutta ottaa vastaan vuokranantajan tarjoamaa sijaisasuntoa.

– Toki sijaisasunnostakin voidaan sopia, totesi Sinna.

Onko toimimaton hissi asumishaitta?

Yleisökysymyksenä nostettiin esiin hissin toimimattomuuden aiheuttaman asumishaitan korvaaminen.

– Jos hissi on pitkään toimimaton, siitä voi saada vuokrahyvitystä, tosin hissiasiat eivät ole näissä korvaustapauksissa kovin selviä, kertoi Sinna.

Kuluttajariitalautakunta on yhdessä päätöksessään katsonut hissin toimimattomuuden korvattavaksi asumishaitaksi, kun hissi on ollut pitkään poissa käytöstä.

Muista huolellinen loppusiivous

Kun on poismuuton aika, asunto on siivottava huolellisesti. Vuokranantajalta voi kysyä loppusiivousohjetta, jolloin saa tietää, mitä huolellinen loppusiivous pitää sisällään.

– Kannattaa jälleen ottaa myös valokuvia, jolloin niitä voi verrata sisään muutettaessa otettuihin kuviin, vinkkasi Marika.

Pyydä avaimista kuittaus

Avaimen palauttamisesta kannattaa aina pyytää vuokranantajalta allekirjoitettu kuittaus siitä, montako avainta olet palauttanut.

– Huomioi myös se, että muuttopäivä on sopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä, ellei muuta ole sovittu, totesi Marika

Vakuus tulisi palauttaa viivytyksettä

– Jos vuokranantajalla ei ole perustetta pidättää vuokravakuutta, se tulisi palauttaa asukkaalle viivytyksettä. Jos perusteita on, asukkaalle on kerrottava perusteet ja näytettävä mahdolliset tositteet tai kuitit, totesi Sinna.

Vuokranantajan on tehtävä mahdolliset korjaukset ja täydennykset edullisimmalla keinolla.

– Vuokralainen ei ole koskaan vastuussa ns. huoneiston tavanomaisesta kulumisesta, muistutti Sinna.

Lisätietoa huoneiston tavanomaisesta kulumisesta löytyy muun muassa Hyvä vuokratapa -oppaasta, joka löytyy Vuokralaiset ry:n verkkosivuilta.

Erimielisyydet vakuuden palauttamisesta kannattaa aina pyrkiä sopimaan, mutta jos sopua ei synny, asiasta voi tehdä ratkaisupyynnön kuluttajariitalautakuntaan.

Yläkuva:
Oikeustieteen neljännen vuoden opiskelijat Sinna Sarlos (vas.) ja Marika Honkanen ovat toimineet Vuokralaiset ry:n lakipuhelinneuvonnassa jo parisen vuotta.