Lainsäädäntö

Tältä sivulta löydät linkit Finlex.fi -sivustolle, josta saat ajantasaista tietoa laeista asuinhuoneiston ja liikehuoneiston vuokraukseen sekä vuokratalon yhteishallintoon liittyen.

Sivun lopussa on myös listaus eräistä muista vuokraukseen liittyvistä laeista. Toimialaamme liittyvä lainsäädäntö ei rajoitu näihin tänne poimittuihin esimerkkeihin, vaan vuokralla asumista käsittelevät suoraan tai välillisesti lukuisat eri lait. Niistä löydät tietoa Finlex.fi -sivustolta.

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481

1 Yleiset säännökset
2 Asuinhuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito
3 Vuokran suuruus
4 Vuokran maksaminen
5 Vuokranantajan vaihtuminen
6 Vuokraoikeuden siirto ja jatkaminen
7 Vuokrasopimuksen irtisanominen
8 Vuokrasopimuksen purkaminen ja lakkaaminen
9 Muutto asuinhuoneistosta
10 Asuinhuoneiston jälleenvuokraus
11 Asuinhuoneiston alivuokraus
12 Työsuhdeasunto
13 Voimaantulosäännökset

Laki yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa

1 Lain tarkoitus
2 Lain soveltamisala
3 Toimintatavat ja yhteydenpito
4 Asukkaiden kokous ja sen koolle kutsuminen
5 Asukastoimikunta
6 Asukastoimikunnan oikeudet
7 Yhteistyöelin
8 Yhteistyöelimen oikeudet
9 Asukkaiden edustus hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä
10 Asukkaiden oikeus valvoa vuokranmääritysyksikön ja vuokrataloyhteisön talouden ja hallinnon hoitoa
11 Äänioikeus ja vaalikelpoisuus
12 Päätöksenteko
13 Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus
14 Valvonta, uhkasakkomenettely ja muutoksenhaku
15 Kantelu
16 Voimaantulo

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/482

1 Yleiset säännökset
2 Liikehuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito
3 Vuokran suuruus
4 Vuokran maksaminen
5 Vuokranantajan vaihtuminen
6 Vuokraoikeuden siirto ja jatkaminen
7 Vuokrasopimuksen irtisanominen
8 Vuokrasopimuksen purkaminen ja lakkaaminen
9 Muutto liikehuoneistosta
10 Liikehuoneiston edelleenvuokraus
11 Liikehuoneiston alivuokraus
12 Voimaantulosäännökset

Muu lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 389/2002

Valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista 1191/2001

Valtioneuvoston päätös suositukseksi eräistä asuinhuoneistojen vuokrien tarkistamistavoista 409/1998

Aravalaki 1189/1993

Oikeusapulaki 257/2002

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 1074/2000

Laki asumisoikeusasunnoista 650/1990

Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta 386/2012 (oli 127/2003)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 604/2001

Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta 1195/2000

Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista 126/2003


Takaisin sivun alkuun