Lainsäädäntö

Tältä sivulta löydät linkit Finlex.fi -sivustolle, josta saat ajantasaista tietoa laeista asuinhuoneiston ja liikehuoneiston vuokraukseen sekä vuokratalon yhteishallintoon liittyen.

Sivun lopussa on myös listaus eräistä muista vuokraukseen liittyvistä laeista. Toimialaamme liittyvä lainsäädäntö ei rajoitu näihin tänne poimittuihin esimerkkeihin, vaan vuokralla asumista käsittelevät suoraan tai välillisesti lukuisat eri lait. Niistä löydät tietoa Finlex.fi -sivustolta.

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481

1 Yleiset säännökset
2 Asuinhuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito
3 Vuokran suuruus
4 Vuokran maksaminen
5 Vuokranantajan vaihtuminen
6 Vuokraoikeuden siirto ja jatkaminen
7 Vuokrasopimuksen irtisanominen
8 Vuokrasopimuksen purkaminen ja lakkaaminen
9 Muutto asuinhuoneistosta
10 Asuinhuoneiston jälleenvuokraus
11 Asuinhuoneiston alivuokraus
12 Työsuhdeasunto
13 Voimaantulosäännökset

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa

1 Yhteishallinnon tarkoitus
2 Soveltamisala
3 Asukkaiden kokous
4 Asukkaiden kokouksen koolle kutsuminen
5 Äänioikeus ja vaalikelpoisuus asukkaiden kokouksessa
6 Päätöksenteko asukkaiden kokouksessa
7 Asukastoimikunta
8 Asukastoimikunnan toimikausi ja kokoonpano
9 Asukastoimikunnan päätöksenteko
10 Asukastoimikunnan tehtävät
11 Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus
12 Asukkaiden edustus hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä
13 Kunnan välittömässä omistuksessa olevat vuokratalot
14 Asukkaiden oikeus valvoa vuokratalon talouden ja hallinnon hoitoa
15 Vaihtoehtoiset toimintamuodot
16 Yhteistyöelin
17 Yhteistyöelimen päätöksenteko
18 Omistajalle asetetun velvoitteen laiminlyönti
19 Tarkemmat säännökset
20 Yleinen ohjaus
21 Voimaantulo

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/482

1 Yleiset säännökset
2 Liikehuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito
3 Vuokran suuruus
4 Vuokran maksaminen
5 Vuokranantajan vaihtuminen
6 Vuokraoikeuden siirto ja jatkaminen
7 Vuokrasopimuksen irtisanominen
8 Vuokrasopimuksen purkaminen ja lakkaaminen
9 Muutto liikehuoneistosta
10 Liikehuoneiston edelleenvuokraus
11 Liikehuoneiston alivuokraus
12 Voimaantulosäännökset

Muu lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 389/2002

Valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista 1191/2001

Valtioneuvoston päätös suositukseksi eräistä asuinhuoneistojen vuokrien tarkistamistavoista 409/1998

Aravalaki 1189/1993

Oikeusapulaki 257/2002

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 1074/2000

Laki asumisoikeusasunnoista 650/1990

Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta 386/2012 (oli 127/2003)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 604/2001

Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta 1195/2000

Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista 126/2003


Takaisin sivun alkuun