Lakineuvojamme vastaa

Vihreän lakikirjan kansi taustallaan kerrostaloja ja niiden piha-alue.

Lähetä Asuntomme-lehden palstaa varten kysymyksiä lakineuvojalle:

toimisto@vuokralaiset.fi


Mitä vuokrasopimukselleni tapahtuu, jos asunto myydään?

Vastaus:
Asunnon myynti ei lakkauta vuokrasopimusta. Vuokrasopimus pysyy voimassa, ja vuokranantajaksi tulee asunnon uusi omistaja. Vuokralaisen tulee saada uuden vuokranantajan yhteys- ja maksutiedot.  Usein tilanteessa tehdään uusi vuokrasopimus selkeyden vuoksi, mutta vuokralaisen ei ole siihen pakko suostua.

Vakuus siirtyy myöskin vanhalta vuokranantajalta uudelle, ja uuden vuokranantajan on palautettava vakuus vuokrasopimuksen päättyessä. 

Huoneiston uusi omistaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen, jos hänellä on hyvän tavan mukainen syy, esimerkiksi halu ottaa asunto omaan käyttöön. Irtisanomisaika määräytyy sen mukaan, kuinka kauan vuokralainen on asunut asunnossa: mikäli hän on asunut yli vuoden, irtisanomisaika on 6 kuukautta, ja alle vuoden kestäneen asumisen tilanteessa 3 kuukautta.


Miten haen vuokranalennusta? 

Vastaus:
Vuokranalennusta voi pyytää vuokranantajalta vapaamuotoisella viestillä. Asiasta kannattaa kuitenkin sopia kirjallisesti. 

Kirjoita vuokranantajalle kirjallinen viesti, jossa pyydät vuokranalennusta. Sisällytä viestiin vuokranalennuksen peruste, sekä aika, jolta vuokranalennusta vaadit, sekä ehdotettu vuokranalennuksen määrä. Määrästä voidaan sopia euromääräisenä tai prosenttilukuna. Kirjaa myöskin vuokra-asunnon osoite ja nimesi.

Vuokranalennuksen maksamisesta voidaan sopia: vuokranalennus voidaan maksaa takautuvasti rahallisena korvauksena, tai toki myöskin alennettuna vuokrana asumishaitan ajalta tai sen jälkeen niin, että alennusta vastaava summa tulee hyvitetyksi.


Takaisin sivun alkuun