Ajankohtaista tietoa virtuaalisilla Vuokralaispäivillä

3.12.2020

3.12.2020

Vuokralaispäivät järjestettiin tänä vuonna verkkotilaisuutena marraskuun viimeisenä lauantaina. Päivän aikana jaettiin perinteiseen tapaan runsaasti ajankohtaista tietoa vuokra- ja asumisoikeusasumisesta.

Ohjelman aloitti ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen videoesitys, jossa hän kertoi, että esitys kahdeksan vuoden asuntopoliittisesta toimenpideohjelmasta annetaan loppuvuoden aikana. 

Kuntarahoituksen osastonjohtaja Sari Sistonen kertoi omassa esityksessään ARA-talojen rahoittamisessa ja totesi rahoituksen roolin asumisen kustannuksissa olevan suuri. 

Asumisoikeuslaki herätti keskustelua 

Ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen esitteli asumisoikeuslain uudistamista. Vuokralaispäivien osallistujia kiinnosti erityisesti lakiin liittyvä omistajayhtiöiden mahdollisuus myydä asuntoja sekä ARAn linjaus vanhojen asoasuntojen korjauslainoituksesta.  

Karjalainen vakuutti myyntivaihtoehdon olevan tiukasti säännelty ja valvottu. ARAn korjauslainoituksen linjaukset hän näki liittyvän lähinnä tilanteisiin, joissa talon asunnoilla ei ole enää kysyntää asumisoikeuskäytössä. 

M2 sai kiitosta asukastoiminnoistaan 

Y-säätiötä ja M2- yhtiötä sekä sen asukastoimintoja esittelivät kiinteistöjohtaja Juha Niskanen, asukashallinnon koordinaattori Kaisa Nisula ja asukasneuvoston pj. Jukka Koskinen.  

- Talotason tapahtumia on ollut tänä vuonna vähemmän, mutta olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia ulkotiloissa kuten parvekeviljely-, kaupunkiveneily- ja pyöränkunnostamistapahtumat, kertoi Nisula. 

Turkulainen Jukka Koskinen kiitteli M2:n kannustavaa roolia toimintojen kehittämisessä ja totesi asukasneuvoston haluavan laajentaa asukasaktiivisuuden koskemaan myös asumisen laadun kehittämistä ja kustannuksiin vaikuttamista. 

Mittaustiedon tietoturva kiinnosti  

Iltapäivän aloittaneessa esityksessään Asuntosäätiön asiakkuusjohtaja Kimmo Rintala kertoi, kuinka asunnoista pystytään tänä päivänä tehokkaasti keräämään teknistä tietoa erilaisin mittaustoimin. Osallistujia kiinnosti mittariantureiden tietoturvakysymykset sekä asukkaiden suhtautuminen niihin.  

- Olemme varmistaneet tietoturvallisuuden ja asukkaat ovat hyväksyneet toimenpiteet, totesi Rintala. 

Isännöinti muutoksessa 

Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva kertoi esityksessään, että isännöinnin merkitys kasvaa kokoa ajan muun muassa talojen ja asukkaiden vanhenemisen, energiatehokkuusvaatimusten, digitalisaation, kaupungistumisen, monikulttuurisuuden ja asumispalveluiden lisääntymisen myötä. 

- Hyvä isännöinti rakentuu siitä huolimatta yhä edelleen asukkaiden ja isännöinnin luottamuksen varaan. Luottamus syntyy erityisesti hyvän kommunikaation kautta ja siihen tarvitaan sekä isännöitsijöiden että asukkaiden aktiivista otetta kertoa asioista, korosti Koro-Kanerva. 

ARA-asukkaat tyytyväisiä erityisesti asumisen väljyyteen 

KOVA ry:n toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen esitteli KOVAn ja ARAn vuonna teettämän asiakastyytyväisyysselvityksen.  

- Kokonaistyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla. Erityisen tyytyväisiä oltiin ARA-asuntojen tuomaan asumisen väljyyteen ja asuntoja ollaan valmiita suosittelemaan. Kysely toi myös esiin, että monella pienituloisella asumisen kulut vievät yli 40 % käytettävissä olevista tuloista, kertoi Parkkonen.  

Yhteishallintolain toivotaan kehittävän viestintää 

Viimeisessä esityksessä toiminnanjohtaja Anne Viita nosti esiin yhteishallintolain muutostarpeita. 

- Asukkaat toivovat erityisesti tiedonkulun kehittämistä ja selkeyttä siihen, kuka yhtiössä hoitaa asukashallintoon liittyä asioita. Tiedonjakoon kuuluu myös opin antaminen esimerkiksi talousasioissa. Tarvittaisiin myös linjausta siihen, miten digitaalinen viestintä saadaan mukaan asukashallintoon, totesi Viita.  

Esitysten jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus saada lakineuvojalta vastauksia kysymyksiin, kuten Vuokralaispäivillä on ollut tapana.  

Puheenjohtajana toimi kansanedustaja, VKL:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen. 


Lisätietoja: 

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, suna.kymalainen@eduskunta.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 512 0526 

Toiminnanjohtaja Anne Viita, anne.viita@vuokralaiset.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483 


Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.