ARA-asuminen luo tasavertaisuutta asuinalueille

9.10.2023

Etualalla kolmikerroksinen keltainen kerrostalo vieressään muita matalia kerrostaloja sekä iso mänty.

Vuokralaiset ry korostaa, että ARA-asuntoja tarvitaan kaikenlaisilla, myös kysytyimmillä asuinalueilla muun muassa ehkäisemään segregaatiota. Jakautuva yhteiskunta ei pienessä maassa ole kenenkään etu. Suomen ei pidä lähteä Ruotsin tielle, jossa alueellinen eriytyminen on yksi syy ajankohtaisiin ongelmiin.

Julkisessa keskustelussa on nostettu esiin kysymys, miksi ARA-asuntoja tarvitaan myös kaikkein kysytyimmillä asuinalueilla kaupungeissa.

- Näemme mitä naapurimaassa Ruotsissa tapahtuu juuri nyt. Katujengiongelman yhdeksi syyksi on nostettu asuinalueet, jotka rakennettiin miljoonaohjelman aikaan liian yksipuolisiksi asukasrakenteeltaan. Sen sijaan Suomessa on aikoinaan valittu asuntojen hallintamuotojen sekoittamisen linja ja sitä pitää jatkaa edelleen. Kyse on asukkaan tasa-arvon kokemuksesta, eikä sitä kokemusta kannata väheksyä, korostaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

ARA-tuotanto palvelee monella tavalla yhteiskuntaa

ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntoja onkin saatu viime vuosikymmeninä erinomaisille paikoille kaupunkien keskustoihin.

- Valittu linja palvelee yhteiskuntaa monella tavalla. Palveluammatteihin tarvitaan matalapalkka-alojen työntekijöitä entistä enemmän, ja ilman kohtuuhintaisia ARA-asuntoja heillä ei olisi mahdollisuutta hankkia asuntoa työpaikan läheltä. Edullisempi asuminen tuo asukkaalle myös taloudellista joustoa arkeen sekä helpottaa työn ja perhe-elämän yhdistämistä, kun työmatkat eivät ole kohtuuttomia. Tällaiset asiat vaikuttavat tasa-arvokokemukseen, perustelee Viita.

Suhdannetilanne vaatii ARA-tuotannon lisäämistä

Vuokralaiset ry haluaa, että ARA-asuntoja tuotettaisiin lisää nyt, kun vapaarahoitteinen tuotanto on lähes romahtanut. ARA-tuotanto on aina ollut täsmäase asuntotuotannon ylläpitämiseen matalasuhdanteen aikana.

- On hyvä, että hallitus pyrkii nopeuttamaan hankkeiden käsittelyaikoja ARAssa. Sen lisäksi tarvittaisiin toimenpiteitä, jotka edistäisivät pitkän korkotuen tuotantoa. Sen turvin kaupunkeihin saadaan pitkäaikaisesti kohtuuhintaisia asuntoja ja siten ennustettavuutta yhteiskuntaan. ARA-asuntojen kysynnän uskotaan kasvavan asuntotuotannon hiipumisen ja siitä aiheutuvan asumisen hintatason kohoamisen johdosta, painottaa Viita ja korostaa myös asumisoikeusasumisen merkitystä markkinoilla.

Asumisoikeustuotantoa ei saa lakkauttaa

- Hallituksen pitäisi ehdottomasti perua kokonaan uusien asumisoikeusasuntojen tukien lakkauttaminen, koska lakkauttamiselle ei ole mitään kunnollista perustetta. Asoasunnot ovat erittäin kysyttyjä ja niiden asukasvaihtuvuus on pieni. Niitä asuntoja tarvitaan myös segregaation torjuntaan erityisesti Helsingissä, jossa ei ole enää edes Hitas-tuotantoa käytettävänä alueellisen eriarvoistumisen ehkäisyyn. Tässä suhdannetilanteessa tarvittaisiin myös kaikki mahdollinen asuntotuotanto liikkeelle, jotta ei synnytetä asuntopulaa ja entistä kalliimpaa asumista, perustelee Viita.


Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anne Viita, anne.viita@vuokralaiset.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483


Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.


Takaisin etusivulle