ARA-tuotannon yhteiskunnallinen rooli tunnustettu

17.12.2021

Kahden keltasävyisen kerrostalon piha-alue aurinkoisena talvipäivänä.

Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosille 2021 – 2028 korostaa Vuokralaiset ry:n mielestä ARA-asuntojen merkitystä yhteiskunnassa. Ohjelmassa todetaan, että kohtuuhintaisten asuntojen määrä ei vastaa tällä hetkellä tarvetta varsinkaan kasvukeskuksissa.

Valtioneuvosto antoi 16.12. eduskunnalle selonteon asuntopolitiikan kehittämisestä. Selonteossa kootaan periaatteet ja tavoitteet asuntopolitiikalle sekä esitetään tulevien vuosien ratkaisuja asumisen haasteisiin. Eduskunta käsittelee selonteon kevätistuntokaudella 2022.

- On hyvä, että ohjelmassa on tunnistettu ARA-tuotannon tarve myös rakentamisen korkeasuhdanteen aikana. Vapaat markkinat ovat osoittaneet kyvyttömyytensä tuottaa nimenomaan kohtuuhintaisia asuntoja. Siitä syystä nyt tarvitaan vahvaa poliittista näkemystä siitä, miten tilanne saadaan oikaistua yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita ja iloitsee pitkän korkotukimallin korostumista ohjelmassa.

- On hyvä asia, että kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi tavoitellaan nimenomaan pitkällä korkotuella rakennutettavien asuntojen määrän merkittävää lisäämistä. Näin varmistetaan asumisen kohtuuhintaisuus vuosikymmeniksi eteenpäin ja turvataan ihmisille mahdollisuus perustaa vuokra-asuntoon pitkäaikainen koti, korostaa Viita.

Ohjelmassa esitetään uudistettavaksi pitkää korkotukimallia kannustavammaksi ja läpinäkyvämmäksi.

- Korkotukimalli ei sisällä nykyisellään aitoa tukea tuotannolle, joten on hyvä, että nyt esitetään muun muassa korkotuen sitomista markkinakorkotasoon tuotantokannusteiden lisäämiseksi, toteaa Viita.

Vuokralaiset ry pitää merkittävänä myös asumisoikeusasumisen, osuuskunta-asumisen sekä opiskelija-asumisen edistämiseen esitettyjä toimenpiteitä.

- Kaikkia kohtuuhintaisia asumismuotoja tarvitaan markkinoilla lisää. On hyvä, että myös valtion tuella toteutettavaa omistusasumista selvitetään. Ihmisille pitää saada tarjolle aitoja kohtuuhintaisen asumisen vaihtoehtoja, toteaa Viita ja kiittelee ohjelman laaja-alaista näkemystä asumisesta osana ihmisen ja yhteiskunnan hyvinvointia.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Anne Viita, anne.viita@vuokralaiset.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.