Asoasuntojen peruskorjauksia tulee lainoittaa

7.5.2021

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti 7.5.2021 uuden asumisoikeusasunnoista annetun lain. Vuokralaiset ry korostaa asumisoikeusjärjestelmän tulevaisuuden riippuvan myös taloille myönnetyistä korjauslainoista. Korjausvelkaa ei saa päästää syntymään.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ei ole hyväksynyt peruskorjauslainahakemuksia edes kaikille sellaisille asokohteille, jotka ovat täyskäytössä ja suurin osa asunnoista myös asumisoikeussopimuksella.

- Jos asuntoja ja kiinteistöjä ei saada korjattua, asuntojen haluttavuus asumisoikeusasuntoina hiipuu. Tilanne voi johtaa tyhjäkäyttöön, jonka kustannukset katetaan tasausjärjestelmän kautta eli maksajiksi päätyvät toisten kohteiden asukkaat. Se ei ole asukkaiden tasavertaista kohtelua, korostaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Tälle vuodelle varatuilla korkotukivaltuuksilla pystytään toimijoiden mukaan kattamaan vain osa todellisesta korjaustarpeesta.

- Se tarkoittaa, että yhtiöt joutuvat priorisoimaan korjauskohteet. On selvää, että silloin rahoja ei käytetä heikomman kysyntätilanteen alueilla, mikä vauhdittaa alueen talojen korjausvelan kertymistä ja kysynnän heikkenemistä taloissa, jotka tällä hetkellä ovat kuitenkin täyskäytössä, arvioi Viita.

Vuokralaiset muistuttaa, että kyse on kansallisvarallisuudestamme.

- Korkotukivaltuuksia on lisättävä ja sen lisäksi ympäristöministeriön on selkeytettävä ARAn ohjeistusta korjauslainojen myöntämiseen. Nyt ohjeistuksen ja käytännön toiminnan välillä tuntuu olevan ristiriitaa. Korjausvelkaa ei pitäisi viranomaistoimin päästää syntymään tällä hetkellä vielä täysin kunnossa olevaan ja kysyttyyn asuntokantaan. Pahimmillaan tämä voi näivettää koko asojärjestelmän, tähdentää Viita.

Heikomman kysyntätilanteen alueita on myös pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa, mikä tarkoittaa, että korjauslainoituksella vaikutetaan myös kaupunkisegregaatioon.


Lisätietoja:

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, suna.kymalainen@eduskunta.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 512 0526

Toiminnanjohtaja Anne Viita, anne.viita@vuokralaiset.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483