Asuntonäytöt ja huoltokäynnit vaativat erityistä tarkkuutta ja joustavuutta korona-aikana

21.1.2022

Vaaleansävyisiä kerrostaloja viistossa auringonpaisteessa.

Korona-ajan sairastumiset ja karanteenit vaikuttavat myös asuntonäyttöihin ja huoltokäynteihin. Vuokralaiset haluavat turvata asumisrauhan ja vuokranantajat oikeuden valvoa omistamaansa huoneistoa. Vuokralaiset ry ja Suomen vuokranantajat ry muistuttaa korona-ajan vaativan joustavuutta ja ymmärrystä kaikilta.

Yhteiskuntaa koetteleva korona hankaloittaa arkea myös asumisessa. Vuokralaiset ry:n neuvonnassa on tullut vastaan tapauksia, joissa erityisesti vuokra-asunnossa käyminen korona-aikana on aiheuttanut kitkaa vuokranantajan ja vuokralaisen välillä.

- Korona leviää nyt kulovalkean tavoin. Asukkaalla on oikeus olla päästämättä vuokranantajaa asuntoon, mikäli on sairastunut koronaan. Poikkeuksena tähän ovat kiireelliset tapaukset, kuten vesivahingot, jolloin käynti tulisi järjestää tavalla tai toisella, Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita sanoo.

- Vuokranantajan kannattaa huolellisesti arvioida, onko huoneistossa käynti välttämätön vai voiko sitä siirtää myöhemmäksi. Esimerkiksi vesivahingon tai muun vahingon sattuessa asuntoon voidaan joutua tulemaan nopeallakin aikataululla. Sen sijaan mahdolliset asuntonäytöt kannattaa siirtää karanteenin päättymisen jälkeiseen ajankohtaan tai hyödyntää asunnon esittelemisessä esimerkiksi videokuvaa, muistuttaa Suomen Vuokranantajat ry:n Sanna Hughes.

Sekä Vuokralaiset että Vuokranantajat korostavat, että asunnon akuutit, asumisturvallisuutta heikentävät viat täytyy päästä korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Tällöin on tärkeää, että asukas eristäytyy eri tilaan asunnossa ja asuntoon menijä suojautuu huolellisesti suojavarustein ja maskein.

Muissa tapauksissa asuntoon pääsy voi yleensä odottaa aikaa, jonka asukas ja vuokranantaja sopivat keskenään. Kyse on sekä siitä, kokeeko asukas asumisensa turvalliseksi, että keskinäisen luottamuksen rakentamisesta.

- Sairastamisrauhan antaminen asukkaalle lisää asumisen turvallisuuden tunnetta ja kasvattaa luottamusta vuokranantajaan. Hyvä vuokrasuhde perustuu aina sopimuksen lisäksi keskinäiseen luottamukseen. Asukkaan ilmoituksen sairastumisesta voi nähdä myös vastuullisena toimintana taudin leviämisen ehkäisemiseksi, korostaa Viita.

Viita kertoo, että joissain tapauksissa vuokranantaja ei ole luottanut asukkaan antamaan ilmoitukseen koronasairaudesta.

- Vuokranantajan kannattaa lähtökohtaisesti olettaa, että asukkaan ilmoitus koronaan sairastumisesta pitää paikkaansa. Toisaalta asukas ei luonnollisesti saa käyttää sairastumista perusteena käynnin estämiseen, mikäli ei ole sairas.

- Joustavuus ja molemminpuolinen pyrkimys ymmärtää toisen tilannetta auttaa pitkälle. Korona-aikana joustavuutta ja empatiaa tarvitaan vielä normaaliolojakin enemmän, Hughes sanoo.


Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset ry
anne.viita@vuokralaiset.fi tai p. 050 5883 483

Toiminnanjohtaja Sanna Hughes, Suomen Vuokranantajat ry
sanna.hughes@vuokranantajat.fi tai p. 0400 440 903