Elinkustannusten nousu korostaa kohtuuhintaisen asumisen merkitystä

25.4.2022

Vuokralaiset ry:n vuoteen 2030 päivitetty strategia korostaa ARA-asuntojen merkitystä yhteiskunnalle. Elinkustannusten nousu on vahvistanut strategian ajankohtaisuutta, totesi puheenjohtaja Suna Kymäläinen puheessaan Vuokralaiset ry:n 28. liittokokouksessa viikonloppuna.

- Epävarmuuden aikana kohtuuhintaisten ja turvallisten ARA-asuntojen merkitystä sekä yksittäiselle asukkaalle että koko yhteiskunnalle korostuu. Ukrainan sodan aiheuttamat energiakustannusten ja myös välttämättömien elinkustannusten nousu koettelee erityisesti pienituloisia, muistutti Kymäläinen.

Pellervon taloustutkimus ennusti vastikään, että ruoan hinta voi nousta tänä vuonna jopa kymmenen prosenttia. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla puolestaan arvio, että lähes 8 000 lapsiperhettä voi ajautua köyhyyteen välttämättömien hyödykkeiden hinnannousun takia.

- Kun tällainen elinkustannusten nousu tapahtuu aikana, jolloin asumisen kustannukset ovat kohtuuttomat pieni- ja yhä useammin myös keskituloisille kansalaisille, vaarana on taloudellisen eriarvoistumisen lisääntyminen. Yhteiskunnan pitää tasapainottaa tilannetta mahdollistamalla runsas ARA-asuntojen rakentaminen. Vaikka asumistuki tekee myös vapaarahoitteiset asunnot pienituloisille asukkaille varsin kohtuuhintaisiksi, verovaroista maksettavia asumistukimenoja ei voi nykyisestään kasvattaa, korosti Kymäläinen ja perusteli ARA-tuotantoa myös asuntojen tarjoamalla turvallisuuden tunteella.

- Asukkaan ei tarvitse pelätä asunnon myyntiä ja siitä johtuvaa kodin menetystä. Sillä on epävarmoina aikoina yhä suurempi merkitys ihmisen hyvinvoinnille.

Kymäläinen otti kantaa puheessaan myös vapaarahoitteisten ja ARA-asuntojen vuokrakehitykseen.

- Yksityiset vuokranantajat ovat nostaneet esiin, että ARA-asuntojen vuokrat nousevat nyt enemmän kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat. Näin todellakin tapahtuu, mutta on syytä huomioida, että vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat esimerkiksi Helsingissä yli kolmanneksen kalliimpia kuin ARA-asunnoissa, eivätkä maltilliset, omakustannusperiaatteeseen pohjautuvat vuokrankorotukset juurikaan tuota eroa supista.

Liittokokouksessa esitellyn strategian lisäksi kokouksessa vahvistettiin vuosikertomukset ja tilinpäätökset vuosilta 2020 ja 2021 sekä myönnettiin hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille vastuuvapautus. Kokous hyväksyi myös seuraavan liittokokouskauden toiminta-ohjelman vuosille 2022 – 2024.


Lisätietoja:

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, suna.kymalainen@eduskunta.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 512 0526

Toiminnanjohtaja Anne Viita, anne.viita@vuokralaiset.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.