Epätasa-arvo asuntomarkkinoilla kasvaa entisestään

22.6.2023

Vuokralaiset ry pitää hallitusohjelmaa epäonnistuneena ARA-asukkaiden kannalta. Leikkaukset kasvattavat asukkaiden elinkustannuksia, työn perässä muuttaminen vaikeutuu ja asuminen jakaa jatkossa kansalaisia entistä enemmän kahteen luokkaan.

- Asumistuki on monelle pienituloiselle asukkaalle välttämätön tuki arjessa. Moni joutuu leikkauksien jälkeen tinkimään jopa lääkkeiden hankinnasta. ARA-tuotannon supistamistavoite on myös käsittämätön aikana, jolloin tarvitaan lisää asuntoja. Vapaarahoitteinen tuotanto on romahtanut ja nyt halutaan romahduttaa ARA-tuotannonkin, ihmettelee toiminnanjohtaja Anne Viita.

ARA-asuntojen kysyntä kasvanut

ARA raportoi vastikään, että ARA-asuntojen kysyntä on kasvanut reippaasti viime vuosina huolimatta siitä, että vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja on tuotettu runsaasti. Kyse on asumisen hinnasta. Samaisen raportin mukaan ARA-asuntojen kohtuuhintaisuus korostuu erityisesti suurissa kaupungeissa. Helsingissä eroa markkinavuokriin on 50 %, Espoossa 32 % ja Vantaalla 28 %.

Vuokralaiset ry muistuttaa, että vapaarahoitteinen tuotanto ei ole kyennyt tarjoamaan kohtuuhintaista asumista tähänkään saakka.

- Ei löydy tutkimusta, joka osoittaisi, että vapaarahoitteinen tuotanto olisi laskenut asumisen hintaa. On älyllistä epärehellisyyttä väittää, että sitä tuotantoa tehtäisiin enemmän kuin sen verran, että siitä saadaan riittävä tuotto. Sen sijaan on osoitettu selkeästi, kuinka ARA-tuotannon turvin pystytään osoittamaan asukkaille kohtuuhintaisia asuntoja, korostaa Viita.

Ideologiset tavoitteet kampittavat hallitusohjelmaa

Vuokralaiset ry pitää hallitusohjelmaa monin tavoin ristiriitaisena. Ideologiset tavoitteet ajavat ohi reaalitarpeiden ja kampittavat myös hallitusohjelman tavoitteita.

- Jos esimerkiksi asunnottomuutta halutaan vähentää, ARA-tuotteet ovat keskeinen keino siinä työssä. Niissä maissa, joissa on runsaasti valtion tukemaa tuotantoa, asunnottomuus on vähäisempää. Samoin työn perässä muuttamiseen tarvitaan ehdottomasti kohtuuhintaisia ARA-asuntoja, korostaa Viita.

Asojen kehittämisestä sovittu yli puoluerajojen

Vuokralaiset arvostelee jyrkästi myös hallitusohjelman kirjausta lopettaa asumisoikeusasuntojen tukeminen. Monissa kaupungeissa, kuten Turussa, asojärjestelmä nähdään myös keskeisenä keinona ehkäistä segregaatiota, kun alueille saadaan monipuolista asuntokantaa.

- Asojärjestelmä on erinomainen keino päästä asumispolulla eteenpäin, jos kantasuomalaisella tai maahanmuuttajalla ei ole taloudellista mahdollisuutta ostaa omistusasuntoa. Kyse on kansalaisten tasavertaisuudesta, joka on ollut Suomessa tärkeä arvo, toteaa Viita ja muistuttaa asuntopoliittisen kahdeksanvuotisen kehittämisohjelman tavoitteista, joihin kaikki puolueet sitoutuivat edellisellä vaalikaudella.

- Kehittämisohjelmassa todettiin yksimielisesti, että asotuotantoa jatketaan ja lainsäädäntöä kehitetään. Tuolloin noteerattiin se tosiasia, että asoasunnot ovat erittäin kysyttyjä, asuntojen käyttöasteet ovat korkealla ja asukasvaihtuvuus matalalla.


Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Anne Viita, anne.viita@vuokralaiset.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.