Hallituksen toimet vähentävät asuntotuotantoa ja eriarvoistavat Suomea

26.6.2024

Vuokralaiset ry vastustaa Valtion asuntorahaston (VAR) lakkauttamista ja siirtämistä osaksi valtion budjettia. Muutos on jälleen yksi askel kohti valtion tukeman asuntotuotannon supistamista minimiin. Hallituksen toimet johtavat asumisen jatkuvaan kallistumiseen ja yhteiskunnan eriarvoistumiseen.

- Hallituksen tavoite on ajaa ara-tuotanto minimiin ja perustaa asuntomarkkinat vapaarahoitteiselle tuotannolle. Linja ajaa Suomen kohti pysyvää asuntopulaa, sillä markkinat toimivat siten, että vapaarahoitteinen asuntotuotanto romahtaa aina matalasuhdanteessa eikä riittävää asuntotuotantoa saada siksi aikaan. Matalasuhdanteessa Ara-tuotanto on tärkeä työkalu asuntotuotannon ylläpitämiseksi ja hillitsemään siten jatkuvaa asumisen kustannusnousua, painottaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Hallitus ajaa valtion tukemaa asuntotuotantoa alas myös lakkauttamalla asumisoikeusasuntojen tukemisen, vähentämällä rajusti erityisryhmien kuten opiskelija-asuntojen rahoitusta ja asettamalla korkotukilainoille takausmaksun, jota toimijoiden on lähes mahdotonta saada kerrytettyä asetetuin ehdoin. Myös MAL-sopimuksista on poistettu ara-tuotannon tavoitteet.

- VAR:n siirtäminen osaksi valtion budjettitaloutta tarkoittaa, että pitkäjänteisen asuntopolitiikan toteuttaminen käy entistä mahdottomammaksi, mikä jälleen vaarantaa tasaisen asuntotuotannon syntymisen, kun ara-tuotannon tuki on jokavuotisen politikoinnin varassa. Valtio menettää VAR:n lakkauttamisen myötä myös mahdollisuuden käyttää ara-tuotantoa suhdanteiden tasaamisen työkaluna, toteaa Viita.

Edellä mainitut hallituksen toimet yhdistettynä sosiaalitukien leikkauksiin eriarvoistavat Vuokralaiset ry:n mukaan kansalaisia rajulla tavalla.

- Hallituksen toimet tuottavat yhä kalliimpaa asumista, jolloin pienituloisten asumisen valinnanmahdollisuudet kaventuvat. Samoin sosiaalitukien leikkaukset kaventavat pienituloisten mahdollisuuksia elää hyvinvoivaa elämää, toteaa Viita ja harmittelee yhteiskunnan arvojen koventumista.

- Pienituloinen nähdään yhä useammin syyllisenä itse omaan pienituloisuuteensa, koska korostetaan yksilökeskeisyyttä ja sitä, ettei empatia kuulu politiikkaan. Suomi on kuitenkin rakennettu idealle, jossa kaikista pidetään huolta ja annetaan arvo jokaisen panokselle. Sitä perustaa ei pitäisi murentaa.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Anne Viita, anne.viita@vuokralaiset.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.