Heikennetäänkö asojärjestelmää nyt viranomaistoimin?

30.11.2020

Vuokralaiset ry on huolissaan siitä, ettei Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myönnä vanhoille asumisoikeustaloille korjauslainoitusta, mikä horjuttaa markkinatilannetta, ja saattaa jopa lisätä talojen myyntitarvetta ja heikentää asukkaiden asumisturvaa. Asia liittyy myös asumisoikeuslain uudistamiseen ja voi vaikuttaa myös vuokra- ja omistusasumiseen.


Lakia asumisoikeusasumisesta ollaan uudistamassa ja hallituksen esitys tullee eduskunnan käsiteltäväksi lähiaikoina. ARAn myöntämät korjauslainat liittyvät keskeisesti lakiuudistuksessa esitettävään mahdollisuuteen myydä asotaloja vapaammin eli vapauttaa asotaloja rajoituksista asuntojen vajaakäyttötilanteissa.

Vajaakäyttöä ei ole

Tällä hetkellä laajamittaista vajaakäyttöä ei todellisuudessa ole, koska asumisoikeusasuntoja pystytään heikommilla kysyntäalueilla vuokraamaan, usein jopa vastikkeita korkeampaan vuokrahintaan. Tyhjäkäyttökustannuksia ei siis synny.

Markkinatilanne voi toki muuttua ja lailla pitää luoda toimintaedellytykset myös siihen tilanteeseen. Lailla on kuitenkin varmistettava, että omistajayhtiö tekee jatkossakin kaikkensa sekä kiinteistöjen ylläpidossa että markkinoinnissa, jotta vajaakäyttöä ei synny. Sitä tahtotilaa ei saa myöskään viranomaispäätöksin horjuttaa.

ARA jo hylännyt lähes täyskäytössä olevien asotalojen lainahakemuksia

Vuokralaiset ry:tä huolestuttaa erityisesti Ympäristöministeriön kanta, että vasta 30 vuotta vanhoja taloja ei suositella korjattavaksi heikomman kysyntätilanteen alueilla. Käytännössä ollaan jo nyt tilanteessa, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ei myönnä perusparantamislainaa kaikille asumisoikeustaloille.

Vuokralaiset ry on huolissaan tästä kestävän kehityksen vastaisesta toimintalinjauksesta ja kysyy, pyritäänkö asojärjestelmä romuttamaan nyt viranomaistoimin?

Korjauslainoituksia on hylätty taloilta, jotka ovat lähes täyskäytössä. ARAn hylkypäätökset aiheuttavat markkinatilanteen muutoksen, vauhdittavat talojen vajaakäyttöä ja saattavat jopa synnyttää tilanteen, jossa omistajalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin luopua kohteesta.

Asia vaikuttaa myös vuokra-asumisen maineeseen

Tilanne saattaa vaikuttaa myös vuokra- ja omistusasumiseen. Vuokralaiset ry ei voi hyväksyä sitä, että korjaamattomat asumisoikeustalot päätyisivät vuokrataloiksi ja heikentävät siten vuokralla asumisen laatua ja imagoa. Sekään ei liene hyvä, jos korjausvelkainen talo myydään omistusasunnoiksi. Vastuu korjauksista siirretään silloin ammattilaisilta asukkaille tilanteessa, jossa pankit eivät välttämättä edes myönnä lainaa vanhan talon korjaustoimiin.

Vuokralaiset ry haluaa estää asumisoikeustalojen myynnin kevyin perustein. Järjestelmään liittyvää asumisturvaa ei pidä vaarantaa. Vajaakäyttötilanteessa talon käyttötarkoituksen muutos joko vuokra- tai omistusasunnoiksi voi olla periaatteessa hyvä asia, jos sillä vältetään aiheuttamasta tasausjärjestelmän kautta lisäkustannuksia asukkaille. Myynnille pitää kuitenkin luoda tiukat säännöt ja toimenpiteiden valvonta. Asumisturvaa ei saa myöskään viranomaistoimin heikentää.


Vuokralaiset VKL ry

Anne Viita
toiminnanjohtaja
tel. 050 588 34 83
anne.viita@vuokralaiset.fi