Tulevat vuokrankorotukset aiheuttava ongelmia asukkaille ja yhteiskunnalle

20.6.2022

Vuokralaiset ry muistuttaa, että elinkustannusten nousu ajaa erityisesti pienituloisia vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Tulevat vuokrankorotukset kasvattavat asukasvaihtuvuutta, lisäävät ahtaasti asumista ja asumistukimenoja.

Ukrainan sodan aiheuttamat ongelmat näkyvät elinkustannusten nousuna monella tavalla. Erityisesti energiakustannusten nousun on arvioitu nostavan syksyllä myös vuokria. Tilanne on huolestuttava pienituloisten kotitalouksien osalta. Niissä on kärsitty kaikkein eniten myös koronan aiheuttamista tulomenetyksistä.

- Matalapalkka-aloilla työskenteleville jo pelkästään korona oli toimeentuloa vaikeuttava tekijä. Tämänhetkinen elinkustannusten nousupaine vaikuttaa samalla tavalla kaikkein eniten pienituloisiin kansalaisiin. Nyt pitäisi havahtua näkemään valtion tukeman asuntotuotannon monipuolinen merkitys kansalaisten perusasioiden turvaamisessa, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Kun vuokrat nousevat, asukkaat joutuvat usein vaihtamaan muun muassa Kelan asumistukisäädösten vuoksi joko pienempään asuntoon tai muuttamaan kauemmas edullisempaan asuntoon.

- Asunnon vaihtaminen vaikuttaa sosiaalisten verkostojen häviämiseen ja asukkaan mahdollisuuteen sitoutua asuinpaikkaansa. Se heikentää asukkaan mahdollisuutta asua tarpeitaan vastaavan kokoisessa asunnossa sekä heikentää turvallisuuden tunnetta ja halua sitoutua yhteiskuntaan. Sen myötä segregaatio lisääntyy, mikä on aina huono asia yhteiskunnan vakauden kannalta. Luonnollisesti taloudelliseen ahdinkoon liittyvä huoli on aina asukkaalle itselleen raskas asia, jota tosiseikkaa ei kannattaisi vähätellä yhteiskunnassa, jossa suurella osalla menee hyvin, painottaa Viita.

Vuokralaiset ry korostaa ARA-tuotannon merkitystä sekä yksilön elämän että yhteiskunnallisen vakauden perustekijänä.

- ARA-tuotannon avulla kasvukeskuksiin saadaan vuosikymmeniksi kohtuuhintaisia, turvallisia asuntoja ja varmistetaan, ettei nykyhetken kaltaiset taloudelliset kriisit aja ihmisiä ahdinkoon, korostaa Viita ja muistuttaa, että kalliin asumisen aiheuttamat ongelmat ovat laajentuneet jo myös keskituloisten palkansaajien ongelmiksi.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Anne Viita, anne.viita@vuokralaiset.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, suna.kymalainen@eduskunta.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 512 0526

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.