Tupakoinnista aiheutunut remonttitarve tuli vuokralaisille kalliiksi

27.4.2021

Vaasan hovioikeus on 10.3.2021 antanut tuomion, jolla velvoitettiin vuokralaiset maksamaan vuokranantajalle 12 000 euroa korvauksia lähes 50 000 euroa kustantaneesta remontista. Tupakoinnista aiheutuneita jälkiä ei luettu tavanomaiseen kulumiseen, vaikka vuokrasopimuksessa ei ollut tupakointia kielletty. Korvausvastuuseen vaikutti myös muu asunnon huolimaton hoito ja siivouksen puute.

Vuokranantajalle remontti oli tullut kustantamaan lähes 50 000 euroa, josta he vaativat vuokralaisilta noin 28 000 euron korvauksia normaalin kulumisen ylittävien jälkien korjaamisesta 11 vuoden vuokrasuhteen jälkeen. Korvauksen määrä aleni rikastumiskiellon ja korvaussumman kohtuullistamisen johdosta 12 000 euroon.

Hovioikeus totesi, että vaikka vuokrasopimuksessa ei tupakointia sisällä oltu kielletty, ei vuokralaisten aiheuttamia tupakoinnista seuranneita jälkiä voitu pitää tavanomaisina. Tämä kannattaa ottaa huomioon omassakin vuokrasuhteessa: tupakointikiellon puuttuminen ei tarkoita, että asuntoa saisi kohdella miten vain. Molempien osapuolten kannalta olisi hyvä sopia selvät pelisäännöt siitä, mitä asunnossa saa ja ei saa tehdä, ja esimerkiksi käydä läpi, mitä asunnon huolellinen hoitaminen tarkoittaa.

Rikastumiskielto tarkoittaa periaatetta, jonka mukaan vahingonkorvauksen saaja ei saa vahingonkorvauksen johdosta päästä parempaan asemaan, kuin hän oli ennen vahinkoa. Kun tässä tapauksessa vuokranantaja remontoi asunnon uudenveroiseksi, asuinhuoneiston arvon ns. paraneminen jäi vuokranantajan vastuulle. Vuokralaiset eivät siis olleet korvausvelvollisia siitä osuudesta, jolla asunnossa ollut tavanomainen kuluminen korjattiin. Tätä periaatetta noudatetaan muissakin vahingonkorvausasioissa vuokrasuhteissa.

Lisää asuinhuoneiston tavanomaisesta kulumisesta voit lukea tästä ohjeesta.